V 2017 CN3TN FistApost Mt4 12 23 8

Học hỏi Phúc Âm: CN 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu  

 •   22/01/2020 08:46:21 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
1. Theo Phúc âm Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng về Nước Trời từ khi nào và ở đâu? Đọc Mt 4,12-13.17. Còn theo Phúc âm Luca, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng ở đâu? Đọc Lc 4,14-23.2. Phúc âm Mát-thêu đã dùng bao nhiêu lần câu “để ứng nghiệm lời ngôn sứ”. Đọc Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9. Mát-thêu có ý muốn nói gì khi dùng nhiều lần câu ấy?
Suy niệm Chúa nhật 2 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy niệm Chúa nhật 2 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   17/01/2020 03:59:06 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Chúa nhật tuần trước, chúng ta mới mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa.Chúng ta đã suy niệm bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu.Hôm nay, chúng ta lại suy niệm biến cố ấy dưới ngòi bút của thánh sử Gioan.Thánh sử không kể lại chi tiết rõ ràng như các Tin Mừng Nhất Lãm,Nhưng Ngài giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Con tỏ mình.
Gioan gioi thieu duc gie su

Học hỏi Phúc Âm: Chúa nhật 2 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   16/01/2020 03:25:45 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng tại Bêtania, bên kia sông Giođan (Ga 1,28). Không chắc Bêtania này ở đâu, có thể nằm ở vùng Pêrêa, ở phía đông sông Giođan, cách Biển Chết 9 km về phía bắc. Năm 2000 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đi thăm nơi này (nay gọi là Al-Maghtas). Nơi này được coi là di sản thế giới thuộc nước Jordan.
Học hỏi Phúc Âm: Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc Âm: Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   12/01/2020 09:21:36 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Một vài điểm giống nhau giữa ba trình thuật: cả ba đều nói đến trời (hay các tầng trời) mở ra (hay xé ra); cả ba đều đề cập đến tiếng từ trời phán ra một câu giống nhau: Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người; cả ba đều thuật chuyện Đức Giêsu được Thánh Thần ngự xuống tựa chim bồ câu và có tiếng từ trời xảy ra, những biến cố này xảy ra sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa. Ngoài ra cũng có nhiều khác biệt giữa ba trình thuật: Luca không nói về sông Giođan, cũng không nói rõ ai đã ban phép rửa cho Đức Giêsu, nhưng Luca lại nói đến việc Đức Giêsu chịu phép rửa sau khi toàn dân đã chịu xong (Lc 3,21).
untitled

Học hỏi Phúc âm: Lễ Hiển Linh năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   30/12/2019 09:12:13 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Lễ Hiển Linh là lễ mừng Chúa mặc khải cho dân ngoại nhận biết Chúa. Theo một thống kê mới đây, người Công giáo chỉ chiếm 6,1% dân số Việt Nam. Bạn nghĩ gì về số những người chưa biết Chúa trên quê hương? Làm sao để mỗi người chúng ta thành một ngôi sao dẫn đồng bào gặp Chúa?
Học hỏi Phúc âm: Lễ Thánh Gia năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: Lễ Thánh Gia năm A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   26/12/2019 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Đây là lần báo mộng thứ hai cho Giuse bởi vị thiên sứ của Chúa (Mt 2,13. Chúa ở đây được hiểu là Thiên Chúa). Qua việc thiên sứ của Chúa hiện ra báo mộng, chúng ta thấy sự quan phòng của chính Thiên Chúa. Ngài bảo vệ Đấng Kitô của Ngài khỏi mọi đe dọa bởi các thế lực trần gian. Thiên Chúa lo cho Đấng Kitô của Ngài và lo cho Đức Maria Mẹ của Đấng Kitô nữa (Mt 1,16).
V 2017 CN4MV Nativity Mt1 18 24 11

Học hỏi Phúc âm: CN IV Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   18/12/2019 03:06:58 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Đời sống hôn nhân giữa Đức Maria và thánh Giuse gặp những khó khăn ngay từ đầu. Nhờ đâu thánh gia vượt qua được khó khăn đó? Đâu là những khó khăn và thách đố trong đời sống gia đình hôm nay? Theo bạn, làm sao gìn giữ gia đình được bình yên?
Cuộc Nhập Thể là bước thân mật nhất của Thiên Chúa đi vào lịch sử loài người.

Cuộc Nhập Thể là bước thân mật nhất của Thiên Chúa đi vào lịch sử loài người.

 •   15/12/2019 04:40:06 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Biến cố Đức Giêsu đến trong lịch sử nhân loại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cả trời đất vũ trụ, cả thần thánh và nhân loại đều qui hướng về biến cố này. Cuộc Nhập Thể là bước thân mật nhất của Thiên Chúa đi vào lịch sử loài người.Lịch sử nhân loại có khởi điểm từ công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Một lịch sử được Thiên Chúa quan tâm dẫn dắt...
V CN3MV Mt11 2 11 4

Học hỏi Phúc âm: CN III Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   10/12/2019 09:38:45 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mát-thêu cho ta thấy khuôn mặt của ông Gioan Tẩy giả. Ông đã rao giảng trong hoang địa, mời gọi dân chúng hối cải và đến chịu phép rửa của ông nơi sông Gio-đan. Chính Đức Giêsu cũng đến với Gioan để xin chịu phép rửa. Ông đã từ chối vì thấy mình bất xứng, nhưng cuối cùng ông cũng vâng lời và ban phép rửa cho Đức Giêsu (x. Mt 3,1-17)
CN2MVC 4

Học hỏi Phúc âm: CN II Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   04/12/2019 03:22:26 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả ở Mt 3,2 giống hoàn toàn với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Mt 4,17: “Anh em hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần!” Trong Tin Mừng Mát-thêu, Nước Trời đồng nghĩa với Nước Thiên Chúa. Người Do-thái từ lâu đã mong ngóng Nước Thiên Chúa đến, một Nước của công lý, hòa bình và thịnh vượng...
untitled

Học hỏi Phúc âm: CN I Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   27/11/2019 12:21:14 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mát-thêu có 5 Bài Giảng dài của Đức Giêsu: Bài Giảng trên núi (chương 5-7); Bài Giảng về Sứ mạng Truyền giáo (chương 10); Bài Giảng bằng Dụ ngôn (chương 13); Bài Giảng về Đời sống trong Giáo hội (chương 18); và Bài Giảng về thời Cánh chung (chương 24-25).
Học hỏi Phúc âm: CN 34 TN C - Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm: CN 34 TN C - Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   19/11/2019 09:32:20 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Trong bài Tin Mừng này, anh trộm lành nói đến việc Đức Giêsu vào Nước của Ngài, qua đó anh tin Đức Giêsu là một vị Vua. Bài Tin Mừng này có cho ta thấy cách làm vua của Ngài không? Cách này có khác với cách làm vua kiểu người đời không?
V CN33TN Lc21 5 19 3

Học hỏi Phúc âm CN 33 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   12/11/2019 10:07:21 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện trong bài Tin Mừng này diễn ra trong khuôn viên Đền thờ. Đức Giêsu bàn về chuyện Đền thờ vì có mấy người, không phải là môn đệ, trầm trồ trước vẻ đẹp của những khối đá được chạm trổ công phu nơi Đền thờ, và những đồ sang trọng người ta dâng cúng được trưng bày ở đó. Có lẽ Đức Giêsu đã nghe được lời thán phục của họ, nên Ngài mới nói về số phận tương lai của Đền thờ.
V 2016 CN32TN Resurrection Lc20 27 38 9

Học hỏi Phúc âm CN 32 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   06/11/2019 08:58:26 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu phải trả lời câu hỏi của nhóm Xa-đốc. Nhóm này là nhóm người thuộc giai cấp thượng lưu, giàu có, có quyền điều hành Đền thờ. Họ có chân trong Thượng Hội Đồng của Do-thái giáo (Cv 23,6-10). Họ chỉ nhìn nhận Ngũ Thư là Sách Thánh, nên họ không tin chuyện kẻ chết sống lại, vì họ khẳng định Ngũ Thư không dạy chuyện đó.
Thanh Mac Co

“Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô

 •   05/11/2019 09:17:09 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Có thể nói, Tin Mừng Mác-cô bao gồm nhiều sự khởi đầu và không có kết thúc. Nói cách khác, kết thúc của Tin Mừng Mác-cô là kết thúc mở vì là kết thúc bỏ lửng, kết thúc chưa xong, nghĩa là kết thúc bằng cách mời gọi độc giả thực hiện một khởi đầu mới. Bài viết này sẽ bàn về ý nghĩa của từ “khởi đầu” (arkhê) và ba cấp độ “khởi đầu” trong Tin Mừng Mác-cô.
GiaKeu2

Học hỏi Phúc âm CN 31 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

 •   30/10/2019 11:17:21 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Ông thu thuế Da-kêu ở Lc 19,1-10, và ông thủ lãnh ở Lc 18,18-30 có những điểm giống nhau: cả hai đều giàu (Lc 19,2; 18,23) và có chức tước (Lc 19,2; 18,18); cả hai đều có thiện cảm với Đức Giêsu, và đã được gặp mặt Ngài (Lc 19,3; 18,18). Tuy nhiên, họ cũng có những điểm khác nhau: ông thủ lãnh là người đạo đức, nhưng trước lời mời của Đức Giêsu, ông đã buồn rầu từ chối (Lc 18,23)
47Hinh

Cầu Nguyện Trong Kinh Thánh

 •   30/10/2019 06:03:14 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Con người khi cầu nguyện thường có khuynh hướng cầu nguyện để xin một điều gì đó. Lý do có thể là vì một phần lớn các kinh cầu chú trọng nhiều đến việc xin Chúa thương cứu giúp. Ngoài việc cầu nguyện để thỉnh cầu, còn có nhiều hình thức cầu nguyện khác, chẳng hạn như chuyển cầu (cầu nguyện giúp một ai đó), tạ ơn, và ngợi khen, tuy nhiên thỉnh cầu vẫn là cách cầu nguyện phổ biến hơn cả.
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 TN C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 TN C

 •   23/10/2019 04:39:53 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Có thể nói một nét chung của những dụ ngôn trên đây là sự bất ngờ. Không ngờ người Samari lại là người dừng lại để cứu nạn nhân, chứ không phải vị tư tế hay thầy Lêvi. Không ngờ đứa con thứ rốt cuộc lại ở trong nhà cha, hưởng dùng bữa tiệc, còn người con cả vẫn đang đứng ngoài nhà chịu đói.
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 TN C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 TN C

 •   15/10/2019 08:12:15 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Theo bạn, điều gì dễ khiến chúng ta nản chí khi cầu nguyện? Có khi nào bạn thấy mình sống ở trong hoàn cảnh giống bà góa không: kêu Chúa từ lâu mà không được nhận lời? Bạn học được gì nơi tính cách của bà này?

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập154
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm144
 • Hôm nay17,847
 • Tháng hiện tại491,878
 • Tổng lượt truy cập9,987,586

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây