k9yyh1JsXF5jq QURHL2O1xfJXZXrL9pdFIfqMqrrmeICMBC 7TCWQr M4QS4eOa6 zo7qTVMX yZn27iAgJ0DvCjlSD3Qj0Bk1GreA 7hhBgJNpkaTnlYQzdUNMfGLMdttdXxnyqpy15uFzRCxOF8NyjovsEztzQ2yMSsWWnTyBaMUmNLB9Fm MQuyNzZCMISE7 he7Mdz62V6h4E719DUAlmWIcaMlDokOgZFIf28oZh27FxhyCJA6TD3cgAt

Buổi Huấn Đức Tháng 10 của Đức Cha Giuse tại Đại Chủng Viện

 •   11/10/2020 07:52:40 PM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 17h15, ngày 7 tháng 10 năm 2020, Đức cha Giuse Giáo phận Nha trang đã đến gặp gỡ, thăm hỏi và huấn đức tại Đại Chủng viện (ĐCV) Sao Biển Nha Trang. Ngài thổ lộ niềm vui và phấn khởi khi gia đình ĐCV đã quy tụ đầy đủ để bắt đầu năm học mới sau một thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh. Trong bài chia sẻ, Đức cha Giuse đã nêu lên những đặc điểm và kinh nghiệm cá nhân về Mẹ Maria và Tràng chuỗi Mân Côi nhân ngày lễ Mẹ Mân Côi.
ACtC 3eDx3pv8u8h lZkHC71nDpvMyHsn6CbbZNc7bo 24TvUpn4OI58Isvs 0iNrTjh0uNov2KhEhiW2izDPi9YN0wlBtJQRGNzaDKo8NYx7MTSLeYI4rK7DzcfZ9Q h Hbwb3 0T4dt bDMnev3V8FwFU =w1466 h977 no?authuser=0

Lễ Thánh Phanxicô Assisi - Bổn Mạng Lớp Thần Học II - Khóa XVI

 •   08/10/2020 07:43:23 PM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Sáng thứ hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang cử hành thánh lễ Thánh Phanxicô Assisi – bổn mạng của lớp thần học II; khoá XVI – tại ngôi nguyện đường của Đại Chủng viện. Chủ tế thánh lễ là cha đồng hành của lớp thần học II – Anrê Đoàn Văn Điểm.
1cvbj4dOFxphxQvARgLuvr8rUE kOIUVwKjR4kyq 6O6KtZOKVVGYcne aZVMQVsxblCzweDQrhl7VjzIQr9eFv53kHgwX5o33ohD0awYTr2bnzJIq8IfwlJf4dP8tqkS4Q62kijUMmeeqD32tVxp6M0A5X3BCwMBVnJH76BmyEk8au RSYoS4Q9yv6tP7DbJrQh3bQI1w WgfEvPnfQOB iz 5bZ NsB AT1fT4i9A5gVN9bcp D5HlJsSColE

Đai Chủng viện Sao Biển gặp mặt đầu năm học

 •   08/10/2020 07:01:41 AM
 •   Đã xem: 650
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 17h30, tại hội trường Chủng viện, toàn thể 256 chủng sinh thuộc 2 phân khoa Thần học và Triết học đã có buổi chào Ban giám đốc đầu năm và tường trình về các hoạt động trong mùa hè vừa qua.
412xi4rTqLmx2lcV4xJiILr7pDfYOGV5F3OaavsCz1BI8qmwTx4Shl6HibJoaCAOCGRpBXwASnbpEOYIp9oRn4zuywkX58s5pJSCBwhK6NEUjxRK oG3E6NhX3xZLDAoq0WTR0ZVcLFeQR1LUuiKLzYLaQgQXptPUrH sDN2EbZeryiYDgI9p9P2fqY1zZyqio8IsHG1hQCKte3Qs6nb1nvrwQIxLVfnv32RsT9xcRYtJLcBtcW2fy7CuQBuvOa

Đại Chủng Viện Sao Biển Mừng 42 Năm Linh Mục Cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Thường

 •   03/10/2020 02:53:01 PM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Lúc 5h sáng, Thứ Năm 28.9.2020 tại nhà nguyện Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, cha Giám đốc ĐCV, quý cha trong ban giám đốc, quý thầy, quý soeurs, cùng quý cô chú trong ban đời sống và bà con giáo dân đã hiệp dâng Thánh lễ mừng 42 năm hồng ân linh mục của cha linh hướng Giuse Nguyễn Thường.
IMG 4108

Thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại ĐCV Sao Biển Nha Trang vào lúc 5g00, Chúa nhật ngày 13/9/2020

 •   14/09/2020 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 1702
 •   Phản hồi: 0
Thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ tại ĐCV Sao Biển Nha Trang vào lúc 5g00, Chúa nhật ngày 13/9/2020
Hình ảnh thánh lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

Hình ảnh thánh lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

 •   09/09/2020 02:38:54 PM
 •   Đã xem: 1349
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 9g30, ngày 8.9.2020, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng Đại Chủng Viện, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới niên khóa 2020-2021 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
NK 45

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục của cha Inhaxiô Hồ Thông và cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc

 •   04/08/2020 03:55:43 PM
 •   Đã xem: 1592
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 09 giờ 30 ngày 31.07.2020 tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang, đã chủ tế dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục của cha Inhaxiô Hồ Thông và cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc.
tx JQcI5z2 sZGh2JvynmdQuCPENuCAVNmrlelQ9ExupD0aBZagyQwXeiOp0TdfoZTmS3HHJG1Dl31d6QcoG5RTh1A2d66AzlzI0qUXL1FOr10ZmqwqvFfiUnJzAFE0yYwaA45tco6k60mz9ZOTeRV6 DwBIUnYWfleIEncNHxhQbIs MRFIMfk2WR1MzsIst5LwrYWABahJ65NWxcPaoeRKKulqBhSYbsXlgVmtbcRfPLpC9xUfzxRsHnukC62

Bổn mạng lớp Thần học II - Lễ Thánh Giuse

 •   29/03/2020 08:12:02 AM
 •   Đã xem: 1815
 •   Phản hồi: 0
Trong niềm vui chung của toàn thể Giáo Hội, vào lúc 5 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại Đại Chủng viện (ĐCV) Sao Biển Nha Trang đã diễn ra Thánh lễ mừng Thánh Cả Giuse – bổn mạng lớp Thần học II. Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ngày hôm nay cũng là bổn mạng của Đức cha Giuse Giáo phận Nha Trang cùng với cha Linh hướng ĐCV. Thánh lễ do Cha Đồng hành Anrê Đoàn Văn Điểm chủ tế, cùng với sự hiện diện cách thân mật của quý Cha đồng tế, quý Chủng sinh các lớp, quý Soeur cùng với cô chú trong Ban Đời sống.
nCHqIZOCrEq8BwfBIu97m aM5V9vu9gHuEJstP6P8DW4KvkU0Db9pJMRxOGLxvRfQc 6rIrI90Qya1i0ggdy wMXstv1Dnu1uZcZLDvyOk9I9N5mOd0aEXcoG0yFKfcbdQ9YmY1uDGr d6t5IAB0QrOv5cFVCR4u1fRp17W7E so23yNxAtclbSGuvDsZE2UBt7xVPY3GE8K31kM3YtvGaYUKstR04ip s14WEUIfp3HSsvM AmjTL17xRcqOYj

Huấn đức Tháng 3 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

 •   12/03/2020 12:10:57 PM
 •   Đã xem: 1482
 •   Phản hồi: 0
“Cả cuộc đời linh mục không làm gì khác hơn là làm chứng cho Mầu nhiệm Cứu độ của Chúa Giêsu”. Đó là những gì Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận đã nhắn nhủ các chủng sinh, trong bài huấn dụ thường kỳ của ngài tại ĐCV Sao Biển, chiều ngày 4 tháng 3 năm 2020. 
Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang: hình thành và phát triển

Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang: hình thành và phát triển

 •   16/02/2020 04:47:28 PM
 •   Đã xem: 1381
 •   Phản hồi: 0
Đại chủng viện (ĐCV) Sao Biển tại giáo phận Nha Trang đã được Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa thành lập từ tháng 5 năm 1975 tại Tiểu chủng viện Sao Biển (Vĩnh Hải, Nha Trang) để tiếp đón các đại chủng sinh của giáo phận và một vài giáo phận khác về đây tu học. Khi thành lập, ĐCV tiếp tục nhận tên gọi và bổn mạng của Tiểu chủng viện Sao Biển là Đức Mẹ Maria với tước hiệu Sao Biển, lễ kính ngày 8 tháng 9 hằng năm. Sau bốn năm thành lập, ĐCV này đã ngưng hoạt động vào ngày 1 tháng 6 năm 1979 do tình hình thời bấy giờ.
SceYGgmkM2byEq 7g8gyuWVxUlyYFhTqndIKN9GIL3OAlkFAmNkQFJRI3yyxgbevtUdzWtHDJPFG0L cWfkOTXFidtrQyCB1qYSCoaRYfevHRi6myM13LxnqCC cyrH1B6wszEcacQ9 ekf1JBMybbGt eSy3RhOC8pP0YlhgO7znrHATxYBrIcpie4Vu7JVd3SA69AuK41UM2QdRxYO8szywITJk7SWmvbQBDLxTH rIe btk7P lOowEVlYVq

Buổi Huấn đức Tháng 2 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

 •   15/02/2020 08:08:34 PM
 •   Đã xem: 13289
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 5 tháng 2 năm 2020, Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang đã có chuyến viếng thăm ĐCV Sao Biển và dành cho các chủng sinh bài huấn dụ thường kỳ của ngài.
NMb5Op3A0ko1PFnDNBGiQQUsJj5upGvgFSsLsZDLFPmNPUiZfegapPODysQ56 22 YJBot3iuT3c 5kg0BTos0bJz7KUcL15HV8L1CPYgku0Ab6W 9K9h4OJsKFfc7ZzTcpPSCOh5uOD86gJLw7FymfgE0 fSRXDKwouCECNIwE7dlaDp85PS7QeROerlQkTAt3yDeC1C8 dQBImdjgjOTw2HYiiMDU2Sny3wcUMvL1Cqf7YSzU1KNOnt6xogIb

ĐCV Sao Biển thăm viếng và tặng quà tết tại Giáo xứ Khánh Sơn

 •   23/01/2020 09:01:33 AM
 •   Đã xem: 1599
 •   Phản hồi: 0
Hòa với truyền thống tốt đẹp của người dân Đất Việt, được sự cho phép của Cha đồng hành Giáo Phận, Cha Quản xứ Khánh sơn, ngày 15/01/2020 vừa qua Chủng sinh đoàn Giáo phận Nha Trang đã có một chuyến thăm viếng và phát quà cho người nghèo tại Giáo xứ Khánh Sơn.
PQLUqRoDvRaMgxTwraOI7ChB4DrruVamOp2W7a26kj9EPIi7TZWHGbRWto8OZUPZax4O6jz0faYm3FOONWej89anjsJV9JkvLFBziVR5tZ2cbO3bzYLAhA2t ampNo Gwr kGtjCQQOwbR1IgTLJR3RI1a8T1oNmswc2EU9QPLBmHJPkpDN4GX SdtrfUPHaS SyWA7F5WBwuuuuVD6 tIJH bjE6CzmULVCpT123edM58vIRe4 Q4egagUBr3

ĐCV Sao Biển mừng Giáng sinh với người nghèo

 •   10/01/2020 12:22:39 PM
 •   Đã xem: 987
 •   Phản hồi: 0
Trong niềm vui hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, trong hai ngày 19 và 22 tháng 12 năm 2019, Ban Mục Vụ Xã Hội của Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã viếng thăm và chia sẻ những món quà bé nhỏ đầy ý nghĩa với các bệnh nhân và các em thiếu nhi kém may mắn.
Z5EPapgxayg6aNHexfGeUyTH5MYuvG7W7nlD6LXuvTr6WN7YSKYlu3SacZZuY1SgTEAxJOc4xw9ivjnIBNnMwNkVDYbaGzmWEJ5LfB9yPMVgo fhbZimpKJUel28oMxb3dQkrdkj7 Wpqm Ev6appcU0M3 4Ns rcNCy1Bp2qsWH1DEgpkQmuR8FK1yLI28rFoQWA13mzLfwRJDNJ7EVYEHRTp 233PgOMbz6jb5TKU3YrVp6ftpS5ZeJUlevU7

Lớp Tu đức - Chuyến thăm Mái ấm Hướng Dương Lễ Thánh gia 2019

 •   10/01/2020 06:52:40 AM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 14h30 ngày 29/12/2019, dưới sự hướng dẫn của Cha linh hướng Phêrô Nguyễn Thái Sơn, quý Thầy lớp Tu đức đã có một chuyến thăm mục vụ các em nhà tình thương Hướng Dương.
uY3Px4PVeTnzEVPVnWmJ dkTdQ I0 bg9VXwYDeqCdCXK7GXHVL8g608EEikA1ELq o95K2UYJKX2DnUvMr71Y4EJDetaxPxa3hg AO9rzTzusuUKjRGefqzyceujL2AJPv4hFy 5KueaVKF01Zm9DUSh EivrGhvOG4N6wyd8hVigplPw Q13EKKEkjDiWqovK1C3rYca BOJCT74QN3RAzGjfXvjn7t6AwYPMw2VH4YYk7la7rPSdbLHQHZhK

Đêm Văn nghệ Giáng sinh tại ĐCV Sao Biển

 •   08/01/2020 08:36:50 PM
 •   Đã xem: 1479
 •   Phản hồi: 0
Trong bầu khí hân hoan đón mừng Đại lễ Giáng sinh, vào lúc 19 giờ 30, ngày 25 tháng 12 năm 2019, gia đình ĐCV Sao Biển tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề: “Ánh sáng muôn dân”.
wImbaVrrUksWq0o77 GRXAP3tFiUGS3aQLhaJl6PXC96qC5Bd5WBJUnqPtISXyFfJYRxa sB86iO9AB8Po8xql gyyJQ1QotfPpKna8bl8o YQBkPkop8jW1 E5N6TnjqPGqVbVr0Yv2l81XaeN hpdWiJLdv6jhYVzIsQ5zzRMS6wO2lt8OqhwMWajqke7YT8XicKq4VOiyI7vga0jZmtEOFbJnQvUy98Gjmg4oAFLPFWLiayjAgiRCXKEd8BG

Thánh lễ chính ngày Mừng Chúa Giáng sinh tại ĐCV Sao Biển

 •   04/01/2020 08:51:36 PM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/12/2019, toàn thể gia đình ĐCV Sao Biển hân hoan cử hành Thánh lễ chính ngày Mừng Chúa Giáng sinh. Thánh lễ do Cha Gioakim Nguyễn Thái Hòa chủ sự, với sự hiện diện của quý cha đồng tế, các chủng sinh, nữ tu và cộng đoàn.
dGK9gxmqtrhFaAto 1rrRf2PGHuMgEitLWN 3892SkjFHlB8BTsHBCSErYgFIcr1jMyt39XJqSEC53AbEuCrnY0SUnxg3nFi0O1IZcUraaknPH3mymsrEUfnRueeIMNDbmn4tPIHnD7OoLjfzzJnWuB1I0Yf4FysgNWS xjuFKUm NB8fuBNMZsBdNQZF2qxmf6KjQwdjsbblU3YAmX hGrOdGbLvZp2zzB9bF39GRu8cnsLdut8tKaZL2dpro

Thánh lễ Đêm Giáng sinh tại ĐCV Sao Biển

 •   03/01/2020 06:46:45 AM
 •   Đã xem: 953
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 24 tháng 12 năm 2019, toàn thể gia đình ĐCV Sao Biển cùng cử hành giờ canh thức và Thánh lễ đêm Giáng sinh, trong không khí hân hoan, sốt sắng và thánh thiện.
fkwf3XkFlz9jRthqhLtmj8 dJ2ItNR5FrQqbX0sEa2ixx hElNweEcfKMRMEo1EWv9ntmulpmkNUfzjv6sDZwU3HOZyG8ygsLipkEM455Y sO0NiRmHjhXEGuVGLOkQbUwnwYHSUOJgBb4f1Di8AcCm9q2oCGrieh24Q2kov1RGdyyHvxdOEM2JlocC9UbCS9KbhWDU9kmIRRlyySqVQKSyYuegOWBX7otBbcj5LHuXxucCjmZ2Cd352w WTbZf

Buổi Huấn đức Tháng 12 của Đức cha Giuse tại ĐCV Sao Biển

 •   19/12/2019 08:47:50 PM
 •   Đã xem: 1093
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 4 tháng 12 năm 2019, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang đã có buổi viếng thăm ĐCV Sao Biển, và dành cho các chủng sinh bài huấn dụ thường kỳ của ngài.
M5 vNTjVkev0kJRD FNNdKR7L6wtrANaKl l6T48Ldd9DRMxjeM IkMLjhJbLpDwzlpDdCeh4q c 52 Om9LeHeQioe1AcKGS a1XL6bcxRPhIMmZQV0dUX8nmO6oDV9 2OeEWs4k14BwGhain40qF4DvBXkKbjfYWGiE CJ5PExLoyq2oaTxHYn4mR3lDhS3iOWCP4CYhgJTH8MA WF4rE SmlOal1PAqttGpzei4sbLAbl6G8zmyOrVYxIXWK

Bổn mạng lớp Tu đức - Thánh Ambrôsiô

 •   19/12/2019 08:33:40 PM
 •   Đã xem: 800
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 5h00 ngày 7 tháng 12 năm 2019, tại nhà nguyện ĐCV Sao Biển đã diễn ra thánh lễ mừng kính Thánh Ambrosio – Bổn mạng lớp Tu đức (khóa XX).

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập78
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm62
 • Hôm nay11,713
 • Tháng hiện tại560,735
 • Tổng lượt truy cập16,183,580

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây