V 2017 Ascension Mt28 16 20 7

Vui học Thánh Kinh Lễ Thăng Thiên A

 •   18/05/2020 11:16:57 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
V CN6PS Advocate Ga14 15 21 9

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục sinh năm A

 •   12/05/2020 11:18:24 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Người Ki-tô hữu là người có Ðức Ki-tô nhờ theo Ngài và yêu mến Ngài. Khi yêu mến Ngài, chúng ta sẽ sống trong Ðức Ki-tô, và được Ðức Ki-tô sống trong ta. Ðức Giê-su hứa ban Thánh Thần cho những ai giữ các điều răn của Ngài là yêu thương tha nhân. Thánh Thần là Thần Khí sự thật. Ai yêu sự thật, muốn biết rõ sự thật, ắt hẳn sẽ thấy Thần Khí sự thật này rất cần thiết cho mình và xã hội, hay thế giới. Nhưng vì thế gian không yêu sự chân thật, nên Ðức Giê-su mới nói Thánh Thần là Ðấng mà thế gian không thể đón nhận.
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

 •   11/05/2020 10:46:18 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.
Giáo lý Thánh Kinh: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Giáo lý Thánh Kinh: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

 •   11/05/2020 05:24:07 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
- Trong sứ vụ công khai, Chúa Giêsu gợi ý dần dần về Chúa Thánh Thần (Ga 3,5-8; 4,23-24).- Khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến. Ngài là Thần Chân lý, Đấng Bào Chữa khác, được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, nhắc cho chúng ta nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói, dẫn chúng ta đến chân lý trọn vẹn (x. Ga 14,16-17; 16,7-15).
V 2017 CN5PS TruthLife Ga14 1 12 1

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục sinh năm A

 •   05/05/2020 05:12:12 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su trấn an các môn đệ “đừng xao xuyến!” Thế nhưng chính Ngài lại xao xuyến, xao xuyến đến cực độ. Tin Mừng cho biết Ngài xao xuyến khi thông báo “một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21); lúc cầu nguyện trong Vườn Dầu, đối diện với con đường khổ nạn và cái chết trên thập giá, Ngài xao xuyến đến độ hãi hùng (Mc 14,33), thậm chí máu cùng với mồ hôi đổ ra (Lc 22,44). Chúa khuyên các môn đệ đừng xao xuyến vì Ngài đã gánh lấy những xao xuyến đó và cho các môn đệ bí quyết để “đừng xao xuyến!”; đó là: “Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy!”
Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

 •   04/05/2020 10:57:44 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "...
Đức Mẹ Maria Trong Bộ Giáo Lý

Đức Mẹ Maria Trong Bộ Giáo Lý

 •   04/05/2020 05:31:38 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Trong toàn bộ giáo lý mới (Catechism of the Catholic Church), với 688 trang và 2865 tiểu đoạn, Ðức Maria chỉ chính thức được nhắc tới cách hết sức khiêm nhượng trong hai nơi: Thứ nhất là ở Ðoạn hai, Chương hai, Phần thứ nhất về Kinh Tin Kính: "Sinh bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria," trang 122-128. Thứ hai là ở Ðoạn sáu, Chương ba, cũng trong Phần thứ nhất, "Ðức Maria - Mẹ Thiên Chúa" trang 251-254. Tuy nhiên, nếu đọc hết toàn bộ cuốn giáo lý, người ta sẽ thấy giáo hội còn nhắc đến Ðức Mẹ ở nhiều nơi khác nữa.
V 2014 CN4PS Ga10 1 10 9

Thánh Kinh bằng hình: CN IV PS A. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

 •   29/04/2020 05:47:49 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, hình ảnh Chúa Giê-su là vị Mục Tử Nhân lành là hình ảnh nổi bật nhất. Ta có thể gặp thấy hình ảnh này ngay cả trong hang Toại đạo khi cuộc bách hại khốc liệt xảy ra tại Rô-ma. Còn gì an ủi và khích lệ cho bằng khi trông lên hình vẽ Chúa Giê-su đang vác một con chiên trên vai hoặc Người đang đi giữa một đàn chiên nhởn nhơ trong đồng cỏ. Hình ảnh ấy thật là ý nghĩa: với những ai đang giữ vững đức tin thì vị Mục Tử ấy khích lệ và tìm cách làm cho đức tin họ được vững vàng hơn nữa; với những ai vì yếu đuối đang sống trong lầm lạc thì vị Mục Tử sẽ đi tìm rồi vác họ lên vai đem về...
untitled

VHTK Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A. Lễ Chúa Chiên Lành

 •   27/04/2020 11:16:09 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục sinh A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục sinh A

 •   21/04/2020 05:37:22 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Câu chuyện này giúp ta biết phương thế để nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh là lắng nghe Lời Chúa và tham dự tiệc Thánh Thể. Chúa Giê-su dạy ta chân lý đời sống của Người và mời gọi ta kết hiệp với sự sống ấy.Khi lấy Kinh Thánh để giải thích thế nào là “từ khổ hình đến vinh quang”, Chúa Giê-su đã cho hai môn đệ thấy rõ tình yêu của Thiên Chúa...
Chu giai Tin mung Lc 24,13 35

VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

 •   21/04/2020 05:18:40 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
77 Câu Trắc Nghiệm VHTK Phục Sinh A

77 Câu Trắc Nghiệm VHTK Phục Sinh A

 •   19/04/2020 11:32:36 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 20,9)a. Chiến thắng tội lỗi.b. Trỗi dậy từ cõi chết.c. Đánh bật cái chết.d. Thăm viếng các người công chính.
V CN2PS C Ga20 19 31 2

Thánh Kinh bằng hình: CN 2 PS A. CN Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

 •   13/04/2020 11:27:10 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Chúa Ki-tô Phục Sinh đem lại cho ta cuộc sống mới, cuộc sống mới cho cá nhân, đồng thời cũng mới cho cả cộng đồng nữa. Hành trình đức tin của Ki-tô hữu cũng như cộng đoàn có những lúc hết sức mạnh mẽ, nhưng cũng có những ngày tháng mò mẫm trong hoài nghi tuyệt vọng tựa như Tông đồ Tô-ma giữa anh em vậy. Những bài đọc hôm nay sẽ cho ta một cái nhìn tuyệt vời về cộng đoàn đức tin và khẳng định sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh bên cạnh ta.
PS C 0

VHTK Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

 •   13/04/2020 11:20:36 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
20 Ô Chữ Vui Học Thánh Kinh Phục Sinh A

20 Ô Chữ Vui Học Thánh Kinh Phục Sinh A

 •   13/04/2020 04:52:27 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
01. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông?(Lc 24,32) 02. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha? (Ga 14,8) 03. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16) 04. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15) 05. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
V 2017 CN5PS TruthLife Ga14 1 12 subpict

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh A

 •   07/04/2020 11:35:29 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Bạn nhớ, Chúa Giê-su phục sinh cũng đồng hành với bạn, ở với bạn “mọi ngày cho đến tận thế” đấy. Dù bạn đi đâu, làm gì, bạn đừng quên sự hiện diện linh thiêng và thân thiết này. Bạn đã làm gì và sẽ làm gì để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thiết yếu này? Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết và đã sống lại để cứu chuộc con.
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh A

VHTK Chúa Nhật Phục Sinh A

 •   07/04/2020 11:14:16 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phêrô theo sau cũng đến nơi.
Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu có tầm quan trọng nào?

Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu có tầm quan trọng nào?

 •   06/04/2020 05:34:31 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu, bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Người, là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Vì ý định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần thay cho tất cả nhờ cái chết cứu độ của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm A

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm A

 •   31/03/2020 11:30:24 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Suy niệm về chân tính Chúa Giê-su qua bài Tin Mừng của các Chúa Nhật mùa Chay đưa ta tới cuộc Thương khó của Người. Chúa Giê-su là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, giúp ta nhận biết sứ điệp của Thiên Chúa muốn nói với ta qua cuộc Thương khó của Con Một Người. Vậy Thiên Chúa nói gì với ta qua đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su?

Các tin khác

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay11,724
 • Tháng hiện tại166,372
 • Tổng lượt truy cập13,861,938

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây