untitled

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường Niên năm C

 •   11/07/2019 04:45:51 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Sống là tương quan, là sống nhờ – sống với – sống cho, chứ không bao giờ sống một mình được. Trong tương quan tất yếu như thế, thường ta chỉ nhìn ra người khác là thân cận của mình khi thấy họ là người đã từng “có trao, có nhận” với ta một điều gì đó trong cuộc sống, ví dụ thân nhân hay thân hữu trong một gia đình...
Lc 10,25 37g 0 (1)

Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN C

 •   08/07/2019 11:41:04 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."
CHUA PHUC SINH

Ðâu là mối liên hệ giữa cuộc Phục sinh của Ðức Kitô với việc sống lại của chúng ta?

 •   07/07/2019 10:49:22 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thưa: Cũng như Ðức Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống mãi, cũng vậy, Người sẽ làm cho tất cả chúng ta sống lại trong ngày sau hết, với một thân xác không còn hư nát, “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29).
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 14 Thường Niên năm C

 •   03/07/2019 11:00:11 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói...
Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN C

Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN C

 •   03/07/2019 06:11:37 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIII Thường niên năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIII Thường niên năm C

 •   26/06/2019 05:00:28 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu đang trên hành trình tiến về Giêrusalem, cho dù Ngài trong giai đoạn bị nghi ngờ, thậm chí bị lùng bắt. Sự quyết liệt của Chúa Giêsu không nhằm chứng minh điều gì ngoài ý chí thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Con đường theo Chúa thật bấp bênh: “Chim có tổ, chồn có hang, con người không có chỗ tựa đầu”...
V 2016 CN13TN Lc9 51 62 9

Vui Học Thánh Kinh CN XIII Thường Niên C

 •   25/06/2019 09:34:17 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rang...
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

 •   20/06/2019 05:27:26 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng hôm nay kể lại: với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu dọn một bữa tiệc no nê cho mọi người, với sự cộng tác của các môn đệ.Phép lạ Chúa Giêsu làm đã không chỉ gợi đến lòng thương xót, những còn mở ra giấc mơ đẹp của Người, đó là muốn cho cả thế giới này trở thành một bàn tiệc.Chính trong những bàn tiệc bình dị này...
Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Thánh Chúa C

Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Thánh Chúa C

 •   17/06/2019 10:48:49 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."
V CN Le CBN Ga16 12 15 3

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

 •   13/06/2019 11:04:56 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động.
Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

 •   11/06/2019 05:06:55 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
Ơn gọi của người tín hữu giáo dân là gì?

Ơn gọi của người tín hữu giáo dân là gì?

 •   10/06/2019 05:32:27 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Người tín hữu giáo dân có ơn gọi riêng để tìm kiếm Nước Thiên Chúa, bằng việc soi sáng và sắp xếp các thực tại trần gian theo ý muốn của Thiên Chúa. Làm như vậy là họ thực hiện ơn gọi nên thánh và hoạt động tông đồ, một ơn gọi được trao ban cho mọi người đã lãnh Bí tích Rửa tội.
Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C

Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C

 •   05/06/2019 10:39:31 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Chua thanh than hien xuong

VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C

 •   03/06/2019 11:32:09 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.
Kinh thánh bằng hình: CN 7 PS năm C - Lễ Chúa Thăng Thiên

Kinh thánh bằng hình: CN 7 PS năm C - Lễ Chúa Thăng Thiên

 •   30/05/2019 07:50:11 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
chua thang thien

Vui Học Thánh Kinh Chúa Thăng Thiên C

 •   27/05/2019 06:30:54 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
"Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C

 •   22/05/2019 05:09:23 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều...
A 2016 CN6PS Advocate Ga14 23 29 8

Vui Học Thánh Kinh CN 6 Phục Sinh C

 •   20/05/2019 05:34:30 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy...
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

 •   14/05/2019 04:41:43 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau..."

Các tin khác

dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Thống kê

 • Đang truy cập86
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm80
 • Hôm nay26,042
 • Tháng hiện tại391,888
 • Tổng lượt truy cập5,596,626

Kết nối

 

 

 


Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây