Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

 

Chúc mừng và cầu nguyện trong tháng tám

Liên hệ gửi bài

Liên kết WebSite

Tải tài liệu

ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh