Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Video Clips Video Clips

Phim Công Giáo (20 video) (35307 lượt xem)
Phim Thánh Teresa [ Đã xem: 2784] Phim Thánh Teresa
Tình Yêu Thiên Chúa [ Đã xem: 1741] Tình Yêu Thiên Chúa
Tìm hiểu Thánh Lễ [ Đã xem: 1936] Tìm hiểu Thánh Lễ
Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó [ Đã xem: 2639] Em Bé 3 Tuổi Hát Bài Ca Thương Khó
Cuộc Vượt Qua vĩ đại [ Đã xem: 1677] Cuộc Vượt Qua vĩ đại
Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac [ Đã xem: 1740] Cụ Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ac
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1 [ Đã xem: 2322] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 1
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2 [ Đã xem: 1367] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 2
Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3 [ Đã xem: 1292] Câu Chuyện Người Nữ Tu - Tập 3
Thánh Nữ Maria Goretti [ Đã xem: 1310] Thánh Nữ Maria Goretti
Thánh Phao-lô [ Đã xem: 1302] Thánh Phao-lô
Linh Mục Người Là Ai [ Đã xem: 2045] Linh Mục Người Là Ai
Thánh Phanxicô Khó Khăn [ Đã xem: 1140] Thánh Phanxicô Khó Khăn
Mẹ Têrêxa Calcutta [ Đã xem: 1417] Mẹ Têrêxa Calcutta
Sáng Thế Ký [ Đã xem: 1187] Sáng Thế Ký
Vua Đavid [ Đã xem: 1296] Vua Đavid
Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN [ Đã xem: 2958] Toàn bộ phim tài liệu "Linh Địa Đức Mẹ: Những nơi Đức Mẹ hiện ra" - SBTN
Trái Tim Xanh [ Đã xem: 993] Trái Tim Xanh
Giới thiệu trang Phim Công giáo [ Đã xem: 2247] Giới thiệu trang Phim Công giáo
Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh [ Đã xem: 566] Cuộc đời Cha Piô Năm Dấu Thánh

Phim giáo dục (0 video) (584 lượt xem)