Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tủ thuốc "Đồng Dài"

Tủ thuốc "Đồng Dài"

Đồng Dài là một xứ đạo vùng đồi núi xen lẫn đồng bằng của Giáo phận Nha Trang thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 30 cây số về phía Tây Bắc. Hiện nay (2013), giáo xứ có khoảng 1400 giáo dân người kinh thuộc hai xã Diên Lâm và Diên Tân và 2800 giáo dân người dân tộc thiểu số thuộc huyện Khánh Vĩnh; họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông: làm ruộng, vườn và canh tác trên rẫy.