Thánh lễ tạ ơn và tất niên hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm

Theo truyền thống của Giáo hội Công Giáo cũng như của dân tộc Việt Nam, những ngày cuối năm là ngày con cái dành riêng để hướng về gia đình, hướng về nguồn cội để nói lên lời tri ân và tâm tình tạ ơn.
THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM TẠI HAI GIÁO HẠT CAM RANH VÀ CAM LÂM.


Theo truyền thống của Giáo hội Công Giáo cũng như của dân tộc Việt Nam, những ngày cuối năm là ngày con cái dành riêng để hướng về gia đình, hướng về nguồn cội để nói lên lời tri ân và tâm tình tạ ơn.

Xem hình ảnh

Trong tâm tình đó, sáng ngày 10 tháng 2 năm 2018, tại Thánh đường Giáo xứ Hòa Yên,  Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận, Đức ông tổng đại diện, Cha giám đốc đại chủng viện cùng Linh mục đoàn đã hiện diện cùng quý tu sĩ nam nữ, quý vị hội đồng mục vụ và các đoàn thể đại diện cho cộng đoàn Dan Chúa trong hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn vì những Hồng Ân Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận Nha Trang  cách chung và hai địa phương Cam Ranh – Cam Lâm cách riêng trong suốt một năm qua.
Cùng trong tâm tình của ngày cuối năm, vị chủ chăn của Giáo phận đã mời gọi cộng đoàn Dân Chúa trong hai giáo hạt Cam ranh và Cam Lâm cống hiến nhiều hơn nữa cho Giáo hội những mầm non của ơn gọi để làm nền tảng cho sự phát triển của Giáo hội nói chung và Giáo phận Nha Trang nói riêng.

Kết thúc thánh lễ, các em thiếu nhi của giáo xứ Hòa Yên đã dâng lên Đức Cha, Đức Ông, quý Cha cùng cồng đoàn vũ khúc tạ ơn và mừng xuân, một vũ khúc sinh động làm nên nét tươi vui cho cộng đoàn báo hiệu mùa xuân đang đến, một mùa xuân mới mở ra năm Hồng Ân cho Giáo phận Nha Trang.


Xem thêm hình ảnh

Tác giả bài viết: Đaminh Đinh Trọng Bình