Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)

Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)
Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)


Đại diện liên tu sĩ chúc mừng bổn mạng Đức Cha

Gia đình Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho

Tác giả bài viết: BTT Giáo phận