Hình ảnh Giáo hạt Phan Rang và Anh Chị Em Dân Tộc hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành

Hình ảnh Giáo hạt Phan Rang và Anh Chị Em Dân Tộc hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành
Hình ảnh Giáo hạt Phan Rang và Anh Chị Em Dân Tộc hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành 
thứ Bảy, ngày 6.10.2018XEM THÊM HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: BTT GP