Hình ảnh Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 01.2018 tại Linh Địa La VangXem thêm hình

Ngày 06 - 01 - 2018
Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế