Giáo xứ Hòa Yên: Thánh lễ an táng ông cố Phêrô Trần Hiển - thân phụ của Cha Phêrô Trần Văn Hải và Sr. Anna Trần Thị Sáng

Ông cố Phêrô đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16g00, ngày 03.4.2018 tại giáo xứ Hòa Yên sau thời gian dài nằm bệnh. Hưởng thọ 90 tuổi.
Ông cố sinh ngày 02.02.1928 tại giáo xứ Hướng Phương (Quảng Trạch, Quảng Bình) - là thân phụ của Cha Phêrô Trần Văn Hải - Chánh xứ Triệu Phong (hạt Ninh Sơn) và Sr. Anna Trần Thị Sáng - Hội dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn.

Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse - Giám mục giáo phận chủ sự được cử hành vào lúc 08g00, thứ Sáu, ngày 06.4.2018 tại thánh đường giáo xứ Hòa Yên (hạt Cam Lâm).

 


Đức Cha Giuse chia buồn cùng Cha Phêrô Trần Văn Hải 

Ảnh: J.B. Hoàng Thành