Giáo xứ Hòa Thuận: Hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu ngày 16/7/2017


XEM THÊM HÌNH
 
Giáo xứ Hòa Thuận