Giáo Xứ Tân Bình ngày vì người nghèo 13/2/2018 ( 28 tết)

Giáo Xứ Tân Bình ngày vì người nghèo 13/2/2018 ( 28 tết)
Xem thêm hình ảnh

Tác giả bài viết: gx Tân Bình