Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Vatican ban hành bản chỉ dẫn cập nhật liên quan đến các vấn đề về đạo đức sinh học

Vatican ban hành bản chỉ dẫn cập nhật liên quan đến các vấn đề về đạo đức sinh học

Để thể hiện lập trường rõ ràng và chính xác của Giáo hội Công giáo về việc phá thai, tránh thai, kỹ thuật di truyền, phương pháp điều trị khả năng sinh sản, vắcxin, phôi thai đông lạnh và các vấn đề khác liên quan đến sự sống, Vatican vừa phát hành một bản hướng dẫn mở rộng và cập nhật cho những giáo huấn của Giáo Hội về đạo đức sinh học.

Thư về Ân Xá cho tín hữu dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thư về Ân Xá cho tín hữu dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tôi đã xin Giáo Hội trong Năm Thánh này tái khám phá ra sự phong phú được vây bọc bởi những công việc tình thương về tinh thần cũng như về thể lý. Thật vậy, cảm nghiệm tình thương trở nên hữu hình nơi chứng từ của các dấu hiệu cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Tháo gỡ hôn phối nhờ đặc ân đức tin (in favorem fidei)

Tháo gỡ hôn phối nhờ đặc ân đức tin (in favorem fidei)

Huấn thị «Potestas Ecclesiae» của Bộ giáo lý Đức Tin về hướng dẫn thủ tục điều tra tháo gỡ dây hôn phối nhờ đặc ân đức tin, ban hành tại Rôma ngày 30/4/2001.

Chuyên mục: Văn Bản Tòa Thánh
Bộ Giáo luật 1983

Bộ Giáo luật 1983

Bản dịch Việt ngữ bộ Giáo Luật 1983 của: Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện, Linh Mục Mai Ðức Vinh. Bản này dùng để tham khảo. Khi tham chiếu chính thức nên dùng bản dịch Việt ngữ của HĐGMVN.