Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Mùa Giáng sinh là thời gian Hội Thánh kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu tiên của Người, bắt đầu từ Kinh Chiều I Lễ Giáng Sinh đến hết Chúa Nhật Lễ Hiển Linh.
Mùa Giáng sinh

Mùa: thời gian tiến hành hoạt động thường kỳ; giáng: hạ xuống, sinh: ra đời. Giáng sinh: sinh xuống đời làm người ( dùng cho thần, tiên, phật, thánh).

Mùa Giáng sinh là thời gian Hội Thánh kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu tiên của Người.

Mùa Giáng sinh bắt đầu từ Kinh Chiều I Lễ Giáng Sinh đến hết Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Mùa này có những lễ trọng như Lễ Giáng Sinh, Lễ Thánh Gia, Lễ Đức Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa (kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh), cuối cùng là Lễ Hiển Linh.
 
Ban Từ Vựng Công Giáo

Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGMVN

 

Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn