Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chúa Thánh Thần, Thày dạy nội tâm.

Chúa Thánh Thần, Thày dạy nội tâm.

Ngày nay, người ta hay nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội thánh, nhưng ít nói hơn về sự hiện diện và hoạt động của Người nơi chính mỗi người Kitô hữu chúng ta. Trong khi đó, như thánh Phaolô nói, không những Hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần, mà mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Người. Đền thờ là nơi Chúa Thánh Thần ngự, nhưng Người không ngự suông. Ngự ở đó, hiện diện ở đó, chủ yếu là để hoạt động. Vì đền thờ là nội tâm ta, thì hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng là hoạt động ở nội tâm ta, hoạt động như một vị Thày dạy ta. Chúa Thánh Thần chính là Thày nội tâm.

Một Suy Tư Thần Học và Tu Đức về Ân Sủng

Một Suy Tư Thần Học và Tu Đức về Ân Sủng

Cộng Đoàn Kitô hữu tiên khởi đã cảm thức về ân sủng như là “hồng ân” bao la và nhưng không của Thiên Chúa; hồng ân đó chứa đựng tất cả mọi phúc lành khác và được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô (Rm 8:32). Vì Người là Thiên Chúa đã nhận lấy bản tính nhân loại và sống trọn kiếp người, nên con người được nâng cao, được kết hợp với bản tính Thiên Chúa, và nhờ đó được thánh hóa. Ân sủng dẫn đưa người tín hữu đến với Thiên Chúa như đến với tình yêu của một Người Cha, làm cho họ trở nên thụ tạo mới, trở thành con cái của Người và công dân Nước Trời (Rm 8:14-17).

Ngộ nhận tha thứ

Ngộ nhận tha thứ

Tha thứ và yêu thương tha nhân, đặc biệt với kẻ thù của mình, là trung tâm điểm của giáo huấn Tin Mừng Kitô giáo. Vì thế, trước hết cần phải vạch ra những quan niệm sai lầm về sự tha thứ và những áp dụng của nó. Hiểu biết những bế tắc về tâm lí cũng như tâm linh do quan niệm sai lầm về sự tha thứ, chúng ta sẽ tránh được không bị ngã lòng, tránh những bất công, những ảo tưởng về mặt thiêng liêng, phản lại chính mình, và những kiểu phát triển, về nhân bản cũng như đức tin, gây ức chế và cản ngại.

Đạo Đức Học

Đạo Đức Học

Hạnh phúc con người không chỉ là thỏa mãn các nhu cầu bản năng nhưng còn hệ tại vào các giá trị cao hơn để có một cuộc sống nhân bản. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để chúng ta chọn các giá trị sẽ mang lại hạnh phúc cho đời mình? Nếu cuộc sống chúng ta không hoàn toàn bị định đoạt bởi tính di truyền hay môi trường, thì chúng ta sẽ sử dụng tự do của mình như thế nào? Các nguyên tắc đạo đức phổ quát đến từ đâu?

HUYỀN NHIỆM SỰ CHẾT TRONG SỰ SỐNG

HUYỀN NHIỆM SỰ CHẾT TRONG SỰ SỐNG

Theo tiếng Latinh, người chết = defungi: là người đã vĩnh viễn hoàn tất đời mình. Là người Kitô hữu, chúng ta đón nhận sự hoàn tất đó với một tâm hồn bình an cao cả, vì mạc khải Kitô giáo đã cho biết rằng cái chết như cánh cổng to lớn mở vào thánh điện an vui vĩnh hằng. Như thánh Phaolô đã xác định: vào ngày cuối cùng, cái hư hoại trong ta sẽ trở nên bất hoại, cái khả tử sẽ nên bất tử (x. 1Cor 15, 53).

Lương tâm được nhìn dưới góc độ Công Giáo

Lương tâm được nhìn dưới góc độ Công Giáo

Ý niệm “conscientia” được Notker III(1) dịch theo nghĩa của từ “syneidesis” trong tiếng Hy Lạp, và gồm hai từ “con”, mà nguyên ngữ của nó là “cum” và có nghĩa là “với”, “cùng với”, “cùng nhau” hay “với nhau”; còn từ “scientia” xuất phát từ động từ “scire” và có nghĩa là biết, hiểu hay ý thức. Như vậy, “conscientia” có nghĩa là cùng biết, cùng ý thức, tức một sự hiểu biết hay ý thức toàn diện của chủ thể tri thức: lương tâm.

CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.

CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.

“…những người có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1Cor 7, 29-31).

Tu đức thời hiện đại (Thế kỷ XVI-XVIII)

Tu đức thời hiện đại (Thế kỷ XVI-XVIII)

Đây là một giai đoạn căn bản trong lịch sử tu đức ki-tô giáo, đặc biệt là công giáo. Giữa thế kỷ XV, thế giới Hy lạp hoàn toàn rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ, và đời sống tôn giáo chỉ còn là sự sống sót. Thế giới La tinh bắt đầu triển nở thiêng liêng với sự Cải cách công giáo.

Dâng hiến Sáng tạo (tiếp theo)

Dâng hiến Sáng tạo (tiếp theo)

Ta có thể định nghĩa tâm lý năng động với Cha G. Cruchon như: một cách quan niệm về diễn trình của những động lực đang hoạt động trong một nhân cách, những động lực đến từ bên trong nhân cách và từ môi trường sự vật và con người bao quanh nhân cách.

Dâng hiến Sáng tạo

Dâng hiến Sáng tạo

Nhân năm Đời sống Thánh hiến, Truyền thông Dòng Tên xin hân hạnh giới thiệu cùng độc giả ,đặc biệt là các tu sĩ nam nữ, cuốn sách “Dâng hiến Sáng tạo” của sơ Marian DOLORES, S.N.J.M, nói về đời sống dâng hiến dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II và Tâm lý hiện đại, do cha Ngô văn Vững, S.J. chuyển dịch và chú thích.

ĐƯỜNG TU ĐỨC NÀO CHO THỜI ĐẠI NGÀY NAY?

Hơn bao giờ hết, ngày nay người tu sĩ cần biết nhạy cảm để nhận ra dấu chỉ thời đại, nhận ra tiếng nói của Thánh Linh để vừa tiến xa hơn trên đường trọn lành và vừa tìm ra được con đường thích hợp cho nhu cầu thời đại.

Tu đức truyền giáo theo thông điệp "Sứ mệnh Ðấng Cứu Thế"

Đề tài tu đức truyền giáo được Thông Điệp giải nghĩa dưới ba khía cạnh chính yếu: sự cần thiết của tu đức trong sứ mệnh truyền giáo, tính cách đặc thù của tu đức truyền giáo và, sau cùng, những nét chính yếu của tu đức truyền giáo.

Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Đức Ái Mục Tử – “nhân đức đặc loại” của người linh mục

Theo truyền thống, người ta chia các nhân đức thành hai loại: Các nhân đức nhân bản (cũng gọi là các nhân đức trụ hay các nhân đức luân lý) gồm bốn nhân đức chính: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ.

Khiết tịnh là gì?

Khiết tịnh là gì?

Làm thế nào chúng ta có thể phát triển nhân đức khiết tịnh để khi sống theo cách thức này, ta không phải khổ sở vất vả, hay nói như thánh Thomas Aquino là hãy sống nhân đức ấy một cách “vui sướng, dễ dàng và nhanh chóng”?

Để họ được sống - Lm. Minh Anh, GP. Huế

Để họ được sống - Lm. Minh Anh, GP. Huế

Sẽ không làm sao hiểu được con người nếu tách nó khỏi một tiếng gọi trở nên người hơn. Vậy tiếng gọi đó đến từ đâu? Đâu là nguồn cội của nó? Đây là câu hỏi then chốt của một cuộc đời.

Phân định thần khí trong đời tu (Bài số 03)

Phân định thần khí trong đời tu (Bài số 03)

Nếu ai đó đi tu và đã bám rễ nơi những thứ “hạ đẳng”; với quan niệm “ăn sổi ở thì”; hay một kiểu đi tu “tốc độ”, thì cuộc đời và lời loan báo của họ trở thành “tin buồn” thay cho “Tin Mừng”.

Phân định thần khí trong đời tu - Bài 02

Trước khi nói đến phân định theo nghĩa siêu nghiệm, siêu linh…, ta nên nói qua về những phân định trong cuộc sống thường ngày của con người, để thấy được ngay trong đời sống tự nhiên, chúng ta cũng đã rất cần đến sự phân định, hầu qua đó, người thực hành sự phân định thấu cảm được những điều đang diễn ra là gì, như thế nào và phải ứng xử sao…?

Tại sao bậc trinh khiết lại cao trọng hơn bậc hôn nhân?

Tại sao bậc trinh khiết lại cao trọng hơn bậc hôn nhân?

Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng không nên nhìn sự độc thân theo nghĩa tiêu cực (không lập gia đình)! Cần phải nhìn sự độc thân hay trinh khiết theo chiều hướng tích cực.

Sự xuất hiện các hình thức tu trì trong Giáo hội

Sự xuất hiện các hình thức tu trì trong Giáo hội

Các phong trào canh tân Giáo hội trong giới tu sĩ rầm rộ mọc lên, nhất là các dòng hành khất của thánh Phanxicô Assisi (1181- 1226) và thánh Đaminh (1170- 1220), với chủ trương: Hăng say đi loan báo Tin Mừng, rao giảng bằng gương mẫu đời sống khó nghèo; chăm lo về mục vụ hơn là cai trị trong Giáo hội; phát động canh tân về thần học, nhờ đó đã tạo ra được những nhà thần học sáng chói trong Giáo hội.

Phân định Thần khí trong đời tu

Đời sống tu trì là một cuộc sống rất ý nghĩa, bởi vì tự thân, nó luôn mang trong mình một lời giải đáp về cuộc sống mai hậu, về niềm hy vọng phục sinh và ơn cứu độ.

1, 2, 3, 4  Trang sau