Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Xuân Thánh Thiện Chúa Thương Gia Đình Thuận Thảo

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất - Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.
ƯỚC NGUYỆN  ĐẦU  XUÂN
 
XUÂN  đến thêm tươi thắm cộng đoàn
VỀ  đây dâng Chúa dạ hân hoan
KÍNH  cẩn xin Ngài ban ơn phúc
CHÚC  khen ca tụng Đấng Thiện Toàn
GIA  đạo xin Ngài cho yên ấm
ĐÌNH  bao cuộc chiến mãi can qua
HẠNH  ngộ duyên lành xin nối kết
PHÚC  vinh tưới gội xuống muôn nhà
ÂN  Thánh tuôn tràn trên Giáo Hội
LỘC  Trời nở rộ tựa muôn hoa
TOÀN  vẹn xác hồn thêm mạnh mẽ
NĂM  mới yêu thương sống kết đoàn
 
Thanh  Phương
ĐẠO HIẾU
 
Ca dao khúc hát chứa chan
Suối Nguồn Gốc Tổ tuôn tràn muôn năm
Con ơi  ! ghi nhớ chuyên chăm
Tinh thần Đạo- Hiếu Việt Nam tinh ròng
Suốt đời con hãy khát mong
Đẹp lòng Thiên Chúa sống trong ân tình
Phúc thay ! hiếu nghĩa tôn vinh
Công thành dưỡng dục hết mình vì con
Cưu mang lo lắng…. hao mòn
Vâng lời khuyên bảo sắt son vững bền
Nguyện cầu Giỗ – Tết không quên
Chu toàn phụng dưỡng báo đền thơm danh
Chúa thương đổ xuống ơn  lành
Tấm lòng con thảo chân thành kính dâng./.
 
                              LM. KHUẤT DŨNG SSS
CÂU ĐỐI NGÀY XUÂN

Tân niên thánh đức bao ân phúc
Xuân nhật an hoà mãi phú vinh
 
Tân Xuân Đức Hạnh Yêu Lời Chúa
Phúc Lộc Kiên Trung Sống Chứng Nhân
 
Tân niên sinh thánh đức
Vạn dân đắc nhân tâm
 
Năm Cũ Bước Qua Bao La Ân Sủng Chúa
Năm Mới Bước Lại Rộng Rãi Nghĩa Tình Người
 
Xuân Thánh Thiện Chúa Thương Gia Đình Thuận Thảo
Tết Đạo Đức Mẹ Giúp Giáo Xứ Thịnh Cường
 
Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất
Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.
 
Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa
Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen Trời.
 
Nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết
Dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.
 
Xuân Lại Đến Nhớ Mùa Xuân Trên Thiên Quốc
Tết Lại Về Mơ Tết Nhứt Trên Nước Chúa Hiển Vinh
 
Vui Tết Đến Ơn Chúa Phát Tài Phát Lộc
Mừng Xuân Sang Lộc Thánh Gặp Phước Gặp Lành
 
Mừng Xuân Vạn Sự Như Ý Chúa
Vui Tết Mọi Bề Đẹp Ý Cha
 
Xuân Về Thêm Tuổi Thêm Nhân Đức
Tết Đến Thêm Phúc Thêm Khôn Ngoan
 
Một Năm Qua Chúa Thứ Tha Bao Lỗi Lầm Thiếu Sót
Một Năm Mới Con Cám Đội Bao Hồng Ân
 
Sáng danh Thiên Chúa trời muôn sáng
Hạnh phúc nhân loài đất vạn hoa

 
( Thông Reo sưu tầm )
Nguồn: simonhoadalat.com
Từ khóa:

n/a