Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta.

Ơn Mầm Cứu Rỗi

Mật ngọc trăng treo nở nụ vàng
Gió trời lồng lộng gởi hương sang
Đêm trông dạ nguyệt lòng thao thức
Giấc Chúa sinh thì đất hỗn mang.
 
Đường tơ dậy sóng phút lâm chung
Hiến lễ đồi cao đã tột cùng
Rung chuyển vũ hoàn giờ Cứu độ
Tử thần đắc thắng dạ tàn hung.
 
Đêm cũ phủ mờ bóng dối gian
Chảy tràn nước mắt chốn lầm than
Giê-su Chí Ái trút hơi thở
Cứu độ con dân đã kiện toàn.
 
Đêm nay trời đất dậy bình minh
Thống thiết tâm can một mối tình
Thiên địa nhân hoà đời được cứu
Mau về ta sống Lửa Phục Sinh.

 
Dã Tràng Cát

Tình Thánh Giá

Yêu con đồi vắng một chiều
Calvê thập giá tiêu điều thân Cha
Vì con dang rộng tay ngà
Cho con chạy đến sà vào náu nương
Yêu con mở thấu cạnh sườn
Trút dòng máu thắm xây đường hy sinh
Vì con thí mạng sống mình
Cho con tới cõi trường sinh muôn đời
Tình Chúa cao ngất diệu vời
Hồn con say đắm thốt lời thẳm sâu
Hân hoan chạy đến tựa đầu
Nép bên lòng Chúa âu sầu quản chi
Từ nay Chúa dắt con đi
Ôm ghì lấy Chúa sợ gì đường xa
Gập ghềnh Chúa ẵm con qua
Vết thương Chúa bó, thứ tha lỗi lầm
Ngước nhìn Thánh Giá thì thầm
Chúa ơi! Tình Chúa ngút tầm... nhân gian.


 
Hồng Minh
Ngu
ồn: giaophanhunghoa.org
Từ khóa:

n/a