Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Trời, mây! Xin hãy đổ sương, / mưa Ơn Cứu Chuộc xuống dương thế này!

XIN MƯA CỨU CHUỘC

403c778937b590e2c3f6aceffa1a34c4

Trời, mây! Xin hãy đổ sương,

mưa Ơn Cứu Chuộc xuống dương thế này!

Trong đêm u tối, đọa đày,

đoàn con nao nức, mong ngày tới mau

như bầy nai khác theo nhau

đi tìm dòng suối ở sau bìa rừng!

Chúa ôi! Xin Chúa hãy dừng

bao cơn thịnh nộ! Xin đừng thẳng tay!

Đoàn con tội lỗi xưa nay,

thành tâm sám hối, chấp tay khẩn cầu!

Tội xô xuống đáy vực sâu!

Nếu Ngài chấp tội, ”Đường” đâu tìm về?

Ngàn lần cúi lạy Gia-vê!!!

Mưa Ơn Tha Thứ trăm bề tội khiêng!

Tình Ngài vô lượng, vô biên!

Xin Ngài cởi hết xích xiềng tội nhân!

Gia-vê là Suối Hồng Ân!

Xin Ngài mau đến cứu Dân lầm đường!

Đất-Trời xe chữ ”Tình Thương”

bằng Lời của Chúa, Quỷ Vương đầu hàng!!!

Bốn Tuần Mùa Vọng ca vang:

Lời Ngài hứa ở Địa Đàng năm xưa…

Đoàn con đấm ngực, xin chừa!!!

Satan quỷ quyệt đang lừa giáo dân!

Xin cho Mục Tử chuyên cần

Sống Lời Chúa dạy: xả thân cứu đời!!!

Cúi xin Thánh Mẫu Chúa Trời

giữ gìn Giáo Hội ở nơi Thế Trần!

Mẹ là Trinh Nữ Hồng Ân

Xin thương Giáo Hội, đỡ đần đoàn con!

Đaminh Phan văn Phước
 

Nguồn: giaophanbaria.org (06.12.2014)

Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn