Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Bên Ngài con sẽ trung trinh / Một đời dâng hiến sống tình sắt son. / Đường đi có Chúa bên con / Tình yêu dâng Chúa vẹn tròn từ đây.

ĐÁP LỜI NGÀI


images (15)

 

Hư vô Chúa đã gọi mời

Nên con cái của Chúa Trời từ nhân

Yêu con Chúa mãi ân cần

Làm sao đền đáp cho cân tình Ngài

Mỗi ngày con vẫn lắng tai

Tìm nghe lời Chúa hôm mai thầm thì

Nhưng mà cũng có lắm khi

Tuổi thơ con lạc xa vì thế nhân

Mỗi ngày con phải canh tân

Tình Ngài tuôn đổ muôn phần lớn lao

Một ngày đẹp tựa chiêm bao

Âm thầm Chúa ghé rót vào tim con

Ngỡ tình con chẳng vẹn tròn

Ngài ban sức mạnh sắt son tình nồng

Hỏi rằng : con đáp lời không ?

Thân thưa cùng Chúa : con trông mong hoài

Nhưng mà Chúa phải sánh vai

Để con mang lấy tương lai trong đời

Yêu con Chúa đã gọi mời

 Con yêu nên mới đáp lời dâng trao

Mỗi ngày con vẫn ước ao

Trở thành khí cụ biết bao an bình

Bên Ngài con sẽ trung trinh

 Một đời dâng hiến sống tình sắt son.

Đường đi có Chúa bên con

Tình yêu dâng Chúa vẹn tròn từ đây.

 

Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức
Nguồn: mtgthuduc.net (06.11.2014)

Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn