Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

VP. TGM kính thông báo đến Đức ông Tổng Đại Diện, Quý Cha và Quý Hội Dòng về thánh lễ giỗ của Đức Cha Marcel Piquet Lợi (1966 - 2018).

Thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17g00, thứ Tư ngày 11/7/2018.

Kính Đức ông Tổng Đại Diện, Quý Cha và Quý Hội Dòng,
 
VP. TGM kính thông báo đến Đức ông Tổng Đại Diện, Quý Cha và Quý Hội Dòng về thánh lễ giỗ của Đức Cha Marcel Piquet Lợi (1966 - 2018).
 
Thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang
vào lúc 17g00, thứ Tư ngày 11/7/2018.
 
Xin quý Cha thông báo cho các tín hữu trong điều kiện có thể tham dự thánh lễ
và cầu nguyện cho Đức Cha Marcel Piquet.
 
(Xin quý Cha mang lễ phục tím)
 
Vp. TGM

Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn