Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tin về sức khỏe Đức Cha Phaolô: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang

Tin về sức khỏe Đức Cha Phaolô
 
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang, vì tuổi cao, thời gian gần đây sức khỏe ngài bị giảm sút.  Ngài đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, từ  ngày 6.2.2017.
 
Xin cộng đoàn dân Chúa, cách riêng trong gia đình giáo phận Nha Trang, hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô.
 
VP. Tòa giám mục Nha Trang
 
Từ khóa:

đức cha, nha trang

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...