Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ngày hành hương Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, thứ Bảy ngày 3.11 do Giáo hạt CAM RANH đảm trách

Ngày hành hương Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, Thứ Bảy ngày 3/11
do Giáo hạt CAM RANH

 đảm trách

 

Vp. TGM kính thông báo đến quí Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về ngày hành hương tháng 11 tại Đền Thánh Mẹ Nhân Lành vào thứ Bảy, ngày 03/11/2018,

do giáo hạt CAM RANH
đảm trách, chương trình như sau:


14g : Tập trung
14g30 – 15g30 : Chầu Thánh Thể & Xưng tội
16g : Thánh Lễ

Từ khóa:

n/a