Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chương trình lễ Giáng Sinh tại một số Nhà thờ trong Thành phố Nha Trang

Chương trình Canh thức và Thánh lễ Giáng Sinh tại một số Nhà thờ trong Thành phố Nha Trang.

Nhà thờ Chính Toà: 31A Thái Nguyên
Đêm 24/12
20g00: canh thức
21g30: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 -  lễ Giáng Sinh
5g30 : lễ rạng đông
17g00: lễ ban ngày

Nhà thờ Bắc Thành: 38 Lê Thánh Tôn
Đêm 24/12
20g00: canh thức
21g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
18g00: lễ ban ngày

Nhà thờ Phước Hải: 30 Trương Định
Đêm 24/12
19g30: canh thức - Lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
17g30: lễ ban ngày


Nhà thờ Phước Hoà: 80 Lê Hồng Phong
Đêm 24/12
19g00: canh thức
20g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
18g00: lễ ban ngày


Nhà thờ Giuse: 53 Hùng Vương
Đêm 24/12
19g00: canh thức
20g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
15g00: lễ ban ngày
18g30: lễ ban ngày

 Nhà thờ Khiết Tâm: 17/41 Hoàng Diệu
Đêm 24/12
19g30: canh thức
21g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 – lễ Giáng Sinh
6g00: lễ rạng đông
 
Nhà thờ Hòa Thuận: 149 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đêm 24/12
20g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 – lễ Giáng Sinh
6g00: lễ rạng đông
17g30: lễ ban ngày

Nhà thờ Ngọc Thanh: 230 đường 2/4
Đêm 24/12
18g10: canh thức
19g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
17g30: lễ ban ngày

Nhà thờ (Antôn) Vĩnh Phước: 120 đường 2/4
Đêm 24/12
20g00: canh thức
21g15: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
6g00 : lễ rạng đông
17g00: lễ ban ngày


Nhà thờ Thanh Hải: 33-35 Bắc Sơn
Đêm 24/12
19g30: canh thức
21g00: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
18g00: lễ ban ngày


Nhà thờ Ba Làng: Phường Vĩnh Hoà
Đêm 24/12
20g00: canh thức
21g45: lễ đêm Giáng Sinh
Ngày 25/12 - lễ Giáng Sinh
5g00 : lễ rạng đông
18g30: lễ ban ngày

Toà Giám Mục: 22 Trần Phú
Đêm 24/12
18g30: canh thức & thánh lễ đêm Giáng Sinh

Văn phòng TGM

                                                                          
 
 
 
Tác giả bài viết: Văn phòng TGM NT
Từ khóa:

n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...