Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cáo Phó: Linh mục CLÊMENTÊ LƯU MINH HOÀNG, SVD qua đời

Linh mục CLÊMENTÊ LƯU MINH HOÀNG, SVD đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 15’, ngày 14 tháng 08 năm 2012, (nhằm ngày 27 tháng 06 năm Nhâm Thìn), tại Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse, Nha Trang. Hưởng thọ 82 tuổi.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”
(Ga 11,25).

 
CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH,
TỈNH DÒNG NGÔI LỜI – GIUSE THƯƠNG TIẾC KÍNH BÁO:


 
Linh mục CLÊMENTÊ LƯU MINH HOÀNG, SVD
 
Sinh ngày 29 tháng 05 năm 1930 tại Hoằng Phước, Quảng Nam,
đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 15’, ngày 14 tháng 08 năm 2012
(nhằm ngày 27 tháng 06 năm Nhâm Thìn)
tại Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse, Nha Trang.
Hưởng thọ 82 tuổi.

–—–—–—–—–—–—

Nghi thức Tẩm liệm và Thánh Lễ: 19 giờ 00’, ngày 15 tháng 08 năm 2012
Thánh Lễ An Táng: 15 giờ 00’ ngày 16 tháng 08 năm 2012
Do Đức Cha Giuse VÕ ĐỨC MINH
Giám Mục Giáo phận Nha Trang chủ sự,
tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Gia, Giáo phận Nha Trang.
An táng tại Nghĩa Trang Phước Đồng, Nha Trang.


Xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị em
hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Clêmentê.

Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse kính báo

Lm. Phaolô Đậu Văn Pháp, SVD
Bề Trên Giám Tỉnh
__________________
Tác giả bài viết: Vp TGM Nha Trang
Từ khóa:

n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...