Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

CÁO PHÓ: Nữ tu: MATTA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG đã được Chúa  gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang vào lúc: 16g20, ngày 28 tháng 08 năm 2017

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG

Ht 25, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa          

Tel : 0258 3863 020

CÁO PHÓ

 
   TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
  Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
trân trọng kính báo:
Nữ tu: MATTA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Sinh năm: 1936. Nguyên quán: Quảng Trạch, Quảng Bình
  đã được Chúa gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa       
  vào lúc: 16g20, ngày 28 tháng 08 năm 2017
    Hưởng thọ:  81 tuổi
     Khấn Dòng:  53 năm

THÁNH  LỄ  AN  TÁNG
 
 Lúc: 14g30, thứ Tư, ngày 30 tháng 08 năm 2017
               Tại: Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.
          Do: Đức Cha Giuse, Giám Mục Gp. Nha Trang Chủ tế.
 
Kính xin Quý Cha thương đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Matta sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
Hội Dòng chúng con xin chân thành cám ơn.
 
                                                                                  Thay mặt HD. MTG-NT
  
 
                                                                                   Nữ tu Matta Nguyễn Thị Xinh
 
                                                                                 Tổng Phụ Trách

              
 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                             
                                                  

 
 
 
Từ khóa:

n/a