Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Ga 16, 12-15: Chúa Thánh Thần dạy dỗ
 
HAI VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa:
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Suy niệm:
Đoạn lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta 2 vai trò của Chúa Thánh Thần.
Thứ nhất, Chúa Thánh Thần làm sáng tỏ các chân lý:
Ngài giúp chúng ta từ từ hiểu các chân lý và nhất là hiểu rằng Chúa Giê-su là Sự Thật, như lời chính Chúa Giê-su đã nói: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Thứ hai, Chúa Thánh Thần nhắc chúng ta nhớ các chân lý:
Ngài không dạy, nhưng Ngài giải thích những điều Chúa Giê-su đã dạy: “Chúa Thánh Thần sẽ không tự mình nói điều gì.” (c 13) Mọi mạc khải đều bởi Chúa Giê-su vì “Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa” (Ga 1,1). Do đó, Chúa Thánh Thần không mạc khải điều gì mới, Ngài chỉ giúp chúng ta hiểu những gì Chúa Giê-su đã mạc khải.

Bài học: Hãy luôn xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần

Sống đạo: Thánh Phao-lô và Chúa Thánh Thần
1 Trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ2 và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? " Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói."3 Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? " Họ đáp: "Phép rửa của ông Gio-an."4 Ông Phao-lô nói: "Ông Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-su."5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.7 Cả nhóm có chừng mười hai người. (Cv 19, 1-7)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa Thánh Thần ở với chúng con, soi sáng và dẫn chúng con đến với Chúa Giê-su là Sự Thật. Xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng để chúng con hiểu Chúa và tích cực sống lời Chúa. Amen.
 
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Mi Trầm
Từ khóa:

người sẽ