Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần V thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Luật của Thiên Chúa và truyền thống của con người phải hiểu cách riêng biệt: luật của Thiên Chúa có giá trị trường tồn và phổ quát cho mọi người nên không thay đổi

Suy niệm hằng ngày tuần IV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Phụng vụ thúc đẩy ta đào sâu hơn về đức cậy, nhân đức đối thần, 'nhờ đó chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình' (GLCG 1817-21).

Suy niệm hằng ngày tuần III thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trong khi Phaolô, nhiệt thành đối với Thiên Chúa, đã dùng mọi cách thức nhất là những cách tàn bạo để duy trì sự hiệp nhất dân Chúa, Thiên Chúa đã hoán cải ông hoàn toàn, cho ông ta biết đâu là sự hiệp nhất đích thực.

Suy niệm hằng ngày tuần II thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Chính Ngài trở nên luật lệ cho ta trong đức mến phổ quát. Chúng ta tuyên xưng điều đó mỗi lần tham dự tiệc Thánh Thể: ‘Đây là chén máu Ta, máu giao ước mới và vĩnh cữu’.

Suy niệm hằng ngày tuần I thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần I thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu kêu gọi làm môn đệ của ngài một người tội lỗi, một người thu thuế, hạng người bị dân chúng ghét bỏ...

Suy niệm hằng ngày tuần sau lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần sau lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Cuộc đời kitô hữu chúng ta có chút nào đó giống với Galilêa thời Đức Giêsu, một loại ngã giao thông với dân ngoại. Dân ngoại sống xung quanh chúng ta nhưng trong chính mỗi người chúng ta cũng thấy có bóng dáng của ‘dân ngoại’ đang nằm ngủ

Suy niệm hằng ngày Tuần Bát Nhật Giáng sinh

Suy niệm hằng ngày Tuần Bát Nhật Giáng sinh

ừ nguyên thủy, trước khi tạo dựng, đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lạy Đức Kitô là Vầng Đông xuất hiện, hào quang tỏa sáng, mặt trời công chính, xin ngự đến sáng soi

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thiên Chúa luôn mạc khải chính mình là Đấng Cứu Độ. Ơn cứu độ Đấng Messia mang đến được rõ nét dần trong dòng lịch sử

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Giáo Hội có nhiệm vụ tiếp nối sứ vụ làm mẹ của Đức Maria, ban tặng cho thế giới Đấng Cứu Thế. Người kitô hữu ngày nay cần phải tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa làm của mình ‘Đấng muốn mọi người được cứu độ’ ( 1Tm 2,4)

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa Vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa Vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu trở về Galilêa sau cuộc rao giảng trong miền Tirô và Siđon, vượt ranh giới Palestina, và nGài đã làm phép lạ hoá bánh lần nữa (x. Mt 14,13-21).

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Ngày cuối năm phụng vụ đưa ta vào bầu khí tin tưởng và an bình và chúng ta có thể hân hoan chúc tụng Thiên Chúa bằng những lời Đáp Ca: ‘Chúc tụng Chúa đi hỡi phàm nhân dương thế.

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tin mừng hôm nay nói về Đức Giêsu: ‘hàng ngày, Ngài giảng dạy trong đền thờ…và toàn dân say mê nghe Ngài’

Suy niệm hằng ngày tuần XXXII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Là thánh đường mẹ của các thánh đường trên thế giới, là dấu chỉ hữu hình của chiến thắng đức tin kitô trên ngoại giáo tây phương.

Suy niệm hằng ngày tuần XXXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Xin Chúa cho chúng ta học biết bài học tình yêu mà Ngài chỉ dạy cho ta hôm nay: chỉ như thế chúng ta mới có sự sống và đáng được gọi là con cái sự sáng

Suy niệm hằng ngày tuần XXX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Một người kitô hữu cần phải tự do không chỉ đối với những thói tục của thế gian, nhưng còn trong cách sống như con cái Thiên Chúa nữa

Suy niềm hằng ngày tuần XXVIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niềm hằng ngày tuần XXVIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức trông cậy là một trong ba nhân đức đối thần (tin, cậy, mến): cậy dựa vào niềm tin để dấn thân trong tình mến....

Các tin khác

1, 2, 3 ... 34, 35, 36  Trang sau