Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lạy Chúa, xin gìn giữ con khỏi cám dỗ cảm thấy yên ổn trong một đức tin không bao giờ đặt thành vấn đề do những căng thẳng đến với con từ những người không phải là kitô hữu, hoặc từ những người dù tự xưng mình như thế những lại phản bội lại những lời tuyên bố bằng chính cuộc sống của họ.

Suy niệm hằng ngày tuần VII Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VII Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

trong Đức Giêsu, chúng ta trở thành những người con và từ đó phát sinh cảm nghiệm được tràn đầy niềm vui, điều đã nâng đỡ Đức Giêsu trong suốt cuộc sống trần gian của Ngài.

Suy niệm hằng ngày tuần VI Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VI Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu thổ lộ tâm tình cho các môn đệ trong những ngày trước cuộc khổ nạn. Ngài thích đi trước những thực tại sau cùng xảy ra cho các môn đệ qua cuộc khổ nạn sắp đến và sự phục sinh của Ngài.

Suy niệm hằng ngày tuần V Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lạy Chúa, đấng dò thấu mọi tâm can, xin chữa lành con khỏi chỉ trích phân biệt đối xử. Xin làm cho con nên khí cụ tình thương của Chúa.

Suy niệm hằng ngày tuần IV Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Với niềm tin vào Đức Kitô, người tín hữu sẽ sống mật thiết với Thiên Chúa và cũng như Đức Kitô, chúng ta có bổn phận làm sao cho người khác, khi nhìn chúng ta, nhận biết Chúa Cha.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần III Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần III Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tin không phải là khước từ việc tìm hiểu, tin là hiểu rằng vẫn còn điều tôi chưa biết: tôi biết rằng Ngài là Chúa. Thật đẹp nếu ta nối kết diễn từ này với Thánh Thể xảy ra cho 2 môn đệ đi đường Emmaus

Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, đã được mong chờ từ xa xưa, được các ngôn sứ loan báo (bài đọc 1), nay được thực hiện cách tròn đầy.

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Các thánh sử trao lại cho chúng ta kinh nghiệm phục sinh, cô đọng trong một bài tường thuật; một kinh nghiệm mang theo lời giải đáp luôn mới mẽ cho những ai đang thắc mắc.

Suy niệm hằng ngày tuần thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu thấy giờ của Ngài sắp đến, nên chuẩn bị ăn mừng lễ Vượt Qua. Trong bữa ăn tối, Ngài báo trước việc phản bội của Giuđa. Tác giả thánh vịnh cũng đã tiên báo: Tv 41,10 [Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con].

Suy niệm hằng ngày tuần V mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Mùa Chay mang ý nghĩa này: với việc nghe lời Chúa và những việc làm phát xuất từ lòng tin sâu xa chúng ta muốn Đức Giêsu Kitô giải thoát chúng ta

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Hãy cầu xin cho được ơn đức tin, đức cậy và đức mến, để nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và để chúng ta cũng được biến đổi thành con cái Thiên Chúa, thông hiệp cùng với Người Con Duy Nhất của Ngài.

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy cầu xin cho được sự hoán cải: cho lòng chúng ta luôn quy hướng về Thiên Chúa...

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Khi ta nhìn lại lịch sử Hội Thánh và thế giới, chúng ta thấy rằng con người thường muốn bảo vệ sự kế thừa kitô giáo: một cái nhìn mới về con người, về phẩm giá con người, ý nghĩa của sự công bình, của sự chia sẻ…

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần I mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần I mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suốt Mùa Chay này chúng ta hãy mở lòng mình ra quan tâm đến những khốn khổ của anh chị em. Hãy dâng hy sinh cho những ai đang đau khổ. Hãy là người Samaritanô nhân hậu đối với người lân cận mà Đức Giêsu đặt trên đường ta đi.

Suy niệm hằng ngày tuần V thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Luật của Thiên Chúa và truyền thống của con người phải hiểu cách riêng biệt: luật của Thiên Chúa có giá trị trường tồn và phổ quát cho mọi người nên không thay đổi

Suy niệm hằng ngày tuần IV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Phụng vụ thúc đẩy ta đào sâu hơn về đức cậy, nhân đức đối thần, 'nhờ đó chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình' (GLCG 1817-21).

Suy niệm hằng ngày tuần III thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trong khi Phaolô, nhiệt thành đối với Thiên Chúa, đã dùng mọi cách thức nhất là những cách tàn bạo để duy trì sự hiệp nhất dân Chúa, Thiên Chúa đã hoán cải ông hoàn toàn, cho ông ta biết đâu là sự hiệp nhất đích thực.

Suy niệm hằng ngày tuần II thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Chính Ngài trở nên luật lệ cho ta trong đức mến phổ quát. Chúng ta tuyên xưng điều đó mỗi lần tham dự tiệc Thánh Thể: ‘Đây là chén máu Ta, máu giao ước mới và vĩnh cữu’.

Suy niệm hằng ngày tuần I thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần I thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu kêu gọi làm môn đệ của ngài một người tội lỗi, một người thu thuế, hạng người bị dân chúng ghét bỏ...

Suy niệm hằng ngày tuần sau lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần sau lễ Hiển Linh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Cuộc đời kitô hữu chúng ta có chút nào đó giống với Galilêa thời Đức Giêsu, một loại ngã giao thông với dân ngoại. Dân ngoại sống xung quanh chúng ta nhưng trong chính mỗi người chúng ta cũng thấy có bóng dáng của ‘dân ngoại’ đang nằm ngủ

Các tin khác

1, 2, 3 ... 35, 36, 37  Trang sau