Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Ngày cuối năm phụng vụ đưa ta vào bầu khí tin tưởng và an bình và chúng ta có thể hân hoan chúc tụng Thiên Chúa bằng những lời Đáp Ca: ‘Chúc tụng Chúa đi hỡi phàm nhân dương thế.

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tin mừng hôm nay nói về Đức Giêsu: ‘hàng ngày, Ngài giảng dạy trong đền thờ…và toàn dân say mê nghe Ngài’

Suy niệm hằng ngày tuần XXXII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Là thánh đường mẹ của các thánh đường trên thế giới, là dấu chỉ hữu hình của chiến thắng đức tin kitô trên ngoại giáo tây phương.

Suy niệm hằng ngày tuần XXXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Xin Chúa cho chúng ta học biết bài học tình yêu mà Ngài chỉ dạy cho ta hôm nay: chỉ như thế chúng ta mới có sự sống và đáng được gọi là con cái sự sáng

Suy niệm hằng ngày tuần XXX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Một người kitô hữu cần phải tự do không chỉ đối với những thói tục của thế gian, nhưng còn trong cách sống như con cái Thiên Chúa nữa

Suy niềm hằng ngày tuần XXVIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niềm hằng ngày tuần XXVIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức trông cậy là một trong ba nhân đức đối thần (tin, cậy, mến): cậy dựa vào niềm tin để dấn thân trong tình mến....

Suy niệm hằng ngày tuần XXV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Chúng ta nghe vang vọng những lời kinh thánh: ‘Niềm vui của Ta là ở với con cái loài người’; này sẽ đến những ngày, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới...

Suy niệm hằng ngày tuần XXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Dấu chỉ, biểu tượng kitô này luôn hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống người kitô hữu, cần được hiểu rõ.

Suy niệm hằng ngày tuần XXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lòng biết ơn là nền tảng của tình yêu chân chính. Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta biết ơn Ngài và đến lượt mình, chúng ta sống quảng đại nhân từ và yêu thương với mọi người.

Suy niệm hằng ngày tuần XXII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Kitô, Đấng là Chúa mọi tạo vật, trong tin mừng hôm nay, ý thức mình là chủ của ngày Sabát, nghĩa là đồng hàng với Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã thiết lập luật ngày Sabát (x.St).

Suy niệm hằng ngày tuần XXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tỉnh thức sẵn sàng là luôn đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và sống phù hợp theo niềm tin mình đã lãnh nhận

Suy niệm hằng ngày tuần XX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thánh Phaolô khi nói về ơn gọi của mình đã nhận xét: ‘Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền năng phi thường đến từ Thiên Chúa chứ không do chúng tôi’.

Suy niệm hằng ngày tuần XIX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XIX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đối với Đức Giêsu, sự sống của cộng đoàn, của mọi người, có giá trị hơn là sự sống của chính Ngài.

Suy niệm hằng ngày tuần XVII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XVII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Biết rằng Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân Ngài là điều an ủi lớn lao. Sự hiện diện của Thiên Chúa cách chung chung, trong mọi tạo vật, nhưng cũng có sự hiện diện cá biệt cho phép ta đối thoại với Ngài

Suy niệm hằng ngày tuần XV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu mạc khải chính mình cùng cách thức như Chúa Cha, và mạc khải cách nghịch lý, trong lúc mà Ngài cởi bỏ hết mọi thiên tính của mình để trở nên một con người chịu đau khổ....

Các tin khác

1, 2, 3 ... 34, 35, 36  Trang sau