Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Cần xác quyết rằng trong cuộc đời ta cần nâng đỡ những ai không tự mình đi được, những kẻ bại liệt phần linh hồn, để mang họ đến hang đá, đến bàn thờ, đến toà cáo giải để họ được cứu chữa và tha thứ. Chúa Giêsu vác thánh giá là vì tội lỗi của mọi người chúng ta, đã chịu đau khổ và đã chết để mang lại cho ta sự sống. Công việc ấy cũng được trao cho các môn đệ của Người, cho mỗi người chúng ta.

Suy niệm hằng ngày tuần I Mùa vọng - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Giáo Hội có nhiệm vụ tiếp nối sứ vụ làm mẹ của Đức Maria, ban tặng cho thế giới Đấng Cứu Thế. Người kitô hữu ngày nay cần phải tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa làm của mình ‘Đấng muốn mọi người được cứu độ’ ( 1Tm 2,4) bằng cách loan báo ơn cứu độ và sẵn sàng mang ơn ấy đến cho tha nhân

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXXIV Tn A: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXXIV Tn A: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Nếu với khiêm tốn và tình yêu chúng ta phục vụ Chúa chỉ một chút điều ta có, ta làm một điều lớn lao và gần gũi Chúa hơn khi ta có khả năng cho đi cách vui vẻ những điều lớn lao bên ngoài. Cám tạ Đức Giêsu về ánh sáng Chúa ban cho ta và xin Chúa cho ta và cho những ai thật lòng quảng đại khiêm tốn và bác ái đích thực.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXXIII thường niên A: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXXIII thường niên A: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tin mừng hôm nay là một bài dạy về cầu nguyện. Anh mù đã nài nỉ cầu xin: ‘Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi’! Một khi được nhận lời, lời cầu nguyện của anh biến thành lời chúc tụng tôn vinh và lan rộng đến dân chúng: ‘Anh theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa’.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXXII thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Hãy xin Chúa cho ta sự khôn ngoan của Chúa, soi chiếu cuộc đời ta ánh sáng ngay chính của lời Ngài thay vì những ánh sáng gian dối của bản tính tự nhiên của ta.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXX thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXX thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Các bài đọc phụng vụ hôm nay nhấn mạnh đến sự tự do. ‘Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử’, thánh Phaolô đã viết như thế và còn viết nơi khác: ‘Nơi nào có Thần Khí Chúa, nơi đó có tự do’.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXIX thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXVIII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXVIII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Trước mặt chúng ta có nhiều chứng nhân đã đón nhận những dấu chỉ mời gọi sám hối: nữ hoàng Saba đã nhìn nhận Salomon như dấu chỉ của Thiên Chúa, các cư dân thành Ninivê đã nghe theo lời Giona mà sám hối và nhiều người khác như thế. Cho thế giới hôm nay ta nghe lời của Chúa đã phán cùng tổ phụ Ápraham: Giả như Ta tìm thấy được người công chính, thế giới chắc không bị hủy diệt. Biết thực hiện lời mời gọi sám hối, ta có thể sẽ ở trong số mười người công chính đó!

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXVII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXVII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tình yêu là điều thiết yếu, trung tâm của đời sống kitô, và việc cầu nguyện là hơi thở. Do đó, sau khi nói về giới luật yêu thương, Đức Giêsu nói đến việc cầu nguyện. Đòi hỏi quan trọng nhất của kinh nguyện của Chúa nằm nơi những lời này: ‘Nước Cha trị đến’. Tạo nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt lời giảng của Đức Giêsu và mục đích hành động của Ngài.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XXVI thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu cho ta bài học về lòng nhẫn nại của Thiên Chúa, mà nếu không có thì không thể có bác ái đích thực. Ta cần phải học bài học này trong những việc lớn nhỏ để nên khiêm nhu trong lòng như Thầy của chúng ta.

Suy niệm hằng ngày tuần XXV thường niên

Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con rạng ngời, và ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than.(Esdra 9,8)

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXIV thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXIV thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Gương mẫu của Mẹ Maria, đón nhận và tuân giữ lời Chúa: ‘Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi những lời đã phán’. Và ‘Ngôi Lời đã thành nhục thể’. Việc Mẹ Maria đón nhận, một cách nào đó, đã cho phép lời biến thành nhục thể để mang lại ơn cứu độ cho mọi người.

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXIII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXIII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Không còn thiếu điều gì trong sự thương khó của Đức Kitô, đủ để cứu toàn thế giới; tuy nhiên sự thương khó của Đức Kitô cần phải được áp dụng vào cuộc sống của mỗi người tín hữu, nên Phaolô đã viết: Chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài để được vinh quang với Ngài. Mỗi ơn gọi kitô bao gồm một phần những gian truân, cần được thực hiện. Theo nghĩa đó Phaolô nói rằng ông hoàn tất điều còn đang thiếu trong việc áp dụng khổ nạn của Đức Kitô trong cuộc sống của ông.

Suy niệm hằng ngày trong tuần XXII thường niên A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thiên Chúa muốn chúng ta: ‘nên thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách’. Kỳ vọng này diễn tả tình yêu phụ tử của Ngài. Không phải là một giấc mơ không thể thực hiện được nhưng là một khả thi, nhờ cái chết của Đức Giêsu, mọi ân sủng được trao ban cho chúng ta qua trái tim của Đức Giêsu nơi các bí tích.

Suy niệm hằng ngày tuần XXI thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Phaolô có lòng yêu mến đặc biệt đối với các kitô hữu Thessalonica. Ngài không tự cho mình là thầy dạy nhưng quả quyết rằng họ có một vị Tôn Sư lớn lao hơn, đó là chính Thiên Chúa: ‘anh em đã được Thiên Chúa dạy’.

Suy niệm hằng ngày tuần XX thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Ngay khởi đầu sách các Thủ lãnh ta thấy cách tổng quát lịch sử của dân được tuyển chọn trong suốt thời gian này. Như một lược đồ mang tính thần học, vừa làm buồn lòng vừa làm vững lòng người đọc. Tất cả bắt đầu bằng sự bất trung của con người, tuy nhiên cũng nhờ đó mà lòng trung tín của Thiên Chúa được tỏ hiện và chiến thắng.

Suy niệm hằng ngày tuần XIX thường niên - Lm. Phêrô Pham Ngọc Lê

Cần biết lắng nghe những lời của Chúa để trân trọng phẩm giá của hôn nhân kitô giáo cùng với những đòi hỏi trung thành và hiệp nhất

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XVIII thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu cầu nguyện, đàm đạo với Môsê và Êlia về việc Ngài xuất hành sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Cuộc xuất hành đó chính là việc chết-sống lại của Ngài, cuộc vượt qua khó nhọc từ việc vâng phục chết trên thập giá đến việc vinh thắng trên trời.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XVII Thường Niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XVII Thường Niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thánh Thể ban cho ta khả năng đón nhận Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, một người anh em, bạn hữu của ta, không chỉ ở giữa chúng ta, nhưng ở trong chúng ta, để đàm đạo với Ngài, để lắng nghe Ngài, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời ta và rót đầy bằng tình yêu của Ngài. Ước gì Chúa giúp ta luôn quý mến hơn nữa những ân huệ cao trọng này.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XVI thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XVI thường niên: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thiên Chúa dũng mãnh và trung thành, Ngài kêu gọi chúng ta cùng Ngài tiến bước, Đấng biến những khó khăn nên phương cách để ‘tỏ bày vinh quang’, sự hiện diện vinh thắng của Ngài. ‘Ta là Đức Chúa’, Thiên Chúa nói với Môsê. Đòi hỏi nơi chúng ta một sự tín thác hoàn toàn, như Ngài đã đòi nơi dân Israel để ban cho họ Đất Hứa.

Các tin khác

1, 2, 3 ... 39, 40, 41  Trang sau