Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy niệm hằng ngày tuần XVII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XVII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Biết rằng Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân Ngài là điều an ủi lớn lao. Sự hiện diện của Thiên Chúa cách chung chung, trong mọi tạo vật, nhưng cũng có sự hiện diện cá biệt cho phép ta đối thoại với Ngài

Suy niệm hằng ngày tuần XV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu mạc khải chính mình cùng cách thức như Chúa Cha, và mạc khải cách nghịch lý, trong lúc mà Ngài cởi bỏ hết mọi thiên tính của mình để trở nên một con người chịu đau khổ....

Suy niệm hằng ngày tuần XIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XIV thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tin Mừng nói đến Triều đại mới, thời tái sinh. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa có dự tính cho chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày tuần XIII thường niên

Ta cần cầu nguyện xin Chúa mở mắt những người có trách nhiệm trên thế giới, để họ tìm ra những giải pháp đúng đắn và nhân bản cho biết bao xung đột

Suy niệm hằng ngày tuần XII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đối với người tín hữu biết để cho đức tin hướng dẫn, sự từ bỏ là một tự do tinh thần lớn lao biết dường nào.

Suy niệm hằng ngày tuần XI Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần XI Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu khuyến khích chúng ta tìm ích lợi đích thực của mình, nghĩa là phần thưởng của Cha trên trời.

Suy niệm hằng ngày tuần X thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thiên Chúa không thể an ủi những người không hề bị sầu khổ. Đây là ý nghĩa của những mối phúc.

Suy niệm hằng ngày tuần IX Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IX Thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Nghe Chúa nói với ta rằng điều răn thứ nhất là yêu thương và điều răn thứ hai cũng là yêu thương, yêu Chúa và yêu tha nhân, không có điều răn nào cao trọng hơn: đây là điều mang lại cho ta niềm vui.

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VIII thường niên - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trước hết là một thánh ca cảm tạ Thiên Chúa vì ơn khôn ngoan, làm cho ta vui hưởng những công trình sáng tạo của Chúa và giúp ta lượng hía đúng về những biến cố và sự việc xảy ra chung quanh ta.

Suy niệm hằng ngày tuần VII Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VII Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu nghĩ đến tất cả mọi người và quan tâm đến mọi người: cho đến cả những kẻ chưa đựợc sinh ra đời, những kẻ sẽ lắng nghe tin mừng

Suy niệm hằng ngày tuần VI Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần VI Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Kitô, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và con người, chỉ Ngài mới có thể làm cho mọi người nên một gia đình dưới đất cũng như trên trời, gia đình của những con cái Thiên Chúa.

Suy niệm hằng ngày tuần V Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tình yêu giữa Cha và Con là công trình của Chúa Thánh Thần, được đổ tràn vào lòng chúng ta qua các bí tích.

Suy niệm hằng ngày tuần IV Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu tuyên bố Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa, Cha Ngài và ai biết Ngài thì biết Cha.

Suy niệm hằng ngày tuần III Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần III Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Ân huệ sự sống trường sinh và sự sống lại trong ngày sau hết liên kết với một điều kiện: chiêm ngắm Chúa Con và tin vào Ngài....

Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần II Phục sinh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đức Giêsu đến thế gian trong một giai đoạn của lịch sử. Cái chết của Ngài trên thập giá là biểu tượng cho sự hướng thượng mới.

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh

Suy niệm hằng ngày tuần bát nhật Phục sinh

Thánh Luca thuật lại việc các môn đệ đi đường trong ngày Phục sinh: họ rời xa Giêrusalem và xa cộng đoàn anh em...

Suy niệm hằng ngày tuần thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần thánh - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Mỗi thánh sử thuật lại theo cách của mình cuộc đời và hành động của Đức Giêsu trong dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem...

Suy niệm hằng ngày tuần V mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần V mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lạy Chúa Giêsu, sắp bước vào tuần thánh cử hành trọng thể các mầu nhiệm thánh về cái chết và sự sống lại của Chúa, xin làm cho chúng con biết dìm mình vào đó từ bây giờ cùng với niềm tin và hy vọng

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Suy niệm hằng ngày tuần IV mùa chay - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lạy Chúa Giêsu, càng gần đến tuần lễ chúng con cử hành các mầu nhiệm thánh của tình yêu, của đau khổ, của niềm vui lớn lao, xin cho con quyết tâm tin vững vàng nơi lời Ngài và loại trừ mọi lời nói khác.

Các tin khác

1, 2, 3 ... 33, 34, 35  Trang sau