Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Xin đừng đối kháng lề luật với tình yêu. Không thể có ổn định, có đời sống xã hội và hạnh phúc nếu không có luật, nhất là trong một thế giới quay cuồng, hay thay đổi, nhân danh “tự do". Luật giúp con người tôn trọng nhau, sống hài hoà, thiết lập tương quan,luật không quên kẻ nghèo, kẻ yếu ; tạo trách nhiệm, dẹp xáo trộn, giúp sống tốt…Vì thế Chúa nói: “Ta đến không phải để phá hủy lề luật, mà đến để kiện toàn.”
Xin đừng đối kháng lề luật với tình yêu. Không thể có ổn định, có đời sống xã hội và hạnh phúc nếu không có luật, nhất là trong một thế giới quay cuồng, hay thay đổi, nhân danh “tự do". Luật giúp con người tôn trọng nhau, sống hài hoà, thiết lập tương quan,luật không quên kẻ nghèo, kẻ yếu ; tạo trách nhiệm, dẹp xáo trộn, giúp sống tốt…Vì thế Chúa nói: “Ta đến không phải để phá hủy lề luật, mà đến để kiện toàn.” Với Đức Kitô, luật vẫn là những đòi hỏi, ràng buộc, nhưng khi được kiện toàn với tình yêu, chúng sẽ không bóp nghẹt, trói chặt,  không “tuyệt đối hoá “ mặt chữ , không “tuyệt vọng hoá". con người. Luật không chống tình yêu, con người cần có luật, nhưng phải đi xa hơn luật. Luật như dừng lại ở hành động bên ngoài, ở nguyên tắc, và làm với bổn phận, còn tình yêu đi vào bên trong, tự nguyện, đề cao chân thiện, triệt tiêu sự dữ. Làm vì bổn phận hay vì tình yêu, cả hai không chống nhau, chúng chỉ là hai “thì”, hai giai đoạn của cùng một tiến trình, có thể bắt đầu bằng luật và kết thúc với lòng yêu mến. Người ta cần luật khi tình yêu chưa đủ, khi ý thức và ý chí chưa tới vì có lúc tình yêu muốn nhưng không đủ sức lôi kéo hành động, khởi đầu. Chúa không đả phá luật nhưng lên án tinh thần chỉ biết luật, đừng dùng luật vì luật ; đừng để con người câu nệ luật, lệ thuộc luật. Chúa đã kiện toàn lề luật, Ngài đưa lề luật vào tim mỗi người chứ luật không còn khắc trên đá, trên gỗ, trên da, trong sách…Và từ đó , có “điều răn mới”, có “luật yêu thương” cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào .
 
 Ân Linh
Nguồn: simonhoadalat.com
                                                                                                     
Từ khóa:

n/a