Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ai đang thống trị tâm hồn tôi? Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Ai đang thống trị tâm hồn tôi? Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Xin dùng quyền năng Chúa trục xuất tham lam ích kỷ ra khỏi tâm hồn để chúng con sống vị tha, quảng đại với mọi người như Chúa đã nêu gương.

Tham dự vào hy tế của Chúa Giê-su. Suy niệm Lễ các thánh Tử Đạo. LmInhaxiô Trần Ngà

Tham dự vào hy tế của Chúa Giê-su. Suy niệm Lễ các thánh Tử Đạo. LmInhaxiô Trần Ngà

Vì là “Thân Thể của Chúa Giê-su, chúng ta phải tham dự vào hiến tế của Chúa Giê-su là Đầu của toàn thân.”

Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin Mừng CN 32. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin Mừng CN 32. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cố gắng thực hiện từng công việc bé nhỏ và từng cuộc tiếp xúc hằng ngày với một tình yêu lớn.

Phúc thay ai hiền lành. Suy niệm Lễ Các Thánh. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Phúc thay ai hiền lành. Suy niệm Lễ Các Thánh. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hoà, hiền lành, nhân ái… vẫn luôn là thượng sách.

Khát khao được sáng. Suy niệm Tin Mừng CN 30. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Khát khao được sáng. Suy niệm Tin Mừng CN 30. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Muốn được chữa lành bệnh mù quáng, chúng ta phải có lòng khao khát mãnh liệt được sáng và tìm đến với Chúa Giê-su như anh mù Ba-ti-mê.

Chủ nghĩa “ma-kê-nô”trong đời sống đức tin. Suy niệm về truyền giáo. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Chủ nghĩa “ma-kê-nô”trong đời sống đức tin. Suy niệm về truyền giáo. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Diệt trừ căn bệnh vô cảm tâm linh hoặc chủ nghĩa “ma-kê-nô” độc hại, đang gây nhiều đau khổ cho Thiên Chúa và thiệt hại lớn lao cho rất nhiều người.

Đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin Mừng CN 28 B. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin Mừng CN 28 B. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hãy mau mau đem những thứ “của cải tạm bợ” đổi lấy thứ tài sản không bao giờ hao vơi trước khi chúng kịp bốc hơi.

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin Mừng CN 26 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin Mừng CN 26 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Một trong những phương pháp kiến hiệu để loại trừ gương xấu, thói hư là áp dụng phương thức lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu.

Con đường đưa tới vinh quang. Suy niệm Tin Mừng CN 25. LmInhaxiô Trần Ngà

Con đường đưa tới vinh quang. Suy niệm Tin Mừng CN 25. LmInhaxiô Trần Ngà

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35).

Con bảo Thầy là ai? Suy niệm CN 24. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Con bảo Thầy là ai? Suy niệm CN 24. Lm Inhaxiô Trần Ngà

“Đối với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức Ki-tô…”( Dostoyevsky)

Cho người điếc được nghe. Suy niệm CN 23. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cho người điếc được nghe. Suy niệm CN 23. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Bệnh điếc của tâm hồn thật tai hại và rất cần được Chúa Giê-su cứu chữa.

Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin Mừng CN 22. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin Mừng CN 22. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cội nguồn sự ác nằm trong thâm tâm con người là thứ phải truy diệt trước hết.

Lời ban sự sống. Suy niệm CN 21. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Lời ban sự sống. Suy niệm CN 21. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Lời Thiên Chúa thực sự là những Lời quyền năng, có sức sáng tạo và mang lại sự sống cho muôn vật muôn loài.

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm CN 20. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm CN 20. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Nhờ Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su thông ban Sự Sống của chính Ngài cho ta.

Bánh bởi trời. Suy niệm CN 19. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Bánh bởi trời. Suy niệm CN 19. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Ngài là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống và hạnh phúc của loài người.

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm CN 18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm CN 18. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Chúa Giê-su là Bánh ban sự sống. "Ăn" Chúa Giê-su là tìm đến với Chúa, học với Chúa, sống như Chúa để đào tạo bản thân mình nên người có phẩm chất cao đẹp như Ngài.

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Chúa Nhật 17 TN

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Chúa Nhật 17 TN

Chúa Giê-su không chỉ cứu rỗi linh hồn con người mà thôi, nhưng còn nỗ lực xây dựng một thế giới hạnh phúc ngay trên mặt đất bằng cách cổ võ mọi người dấn thân sống phục vụ, yêu thương.

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm CN 16 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm CN 16 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cố công tìm kiếm và khai thác “Kho báu” trong Tin Mừng của Chúa Giê-su.

Cộng tác với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 15 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cộng tác với Chúa Giê-su. Suy niệm CN 15 TN. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Là chi thể trong Thân Mình Chúa Giê-su, chúng ta có trách nhiệm tham gia sứ mạng của Đầu là Chúa Giê-su.

Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau