Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Chúa sẽ cho mọc lên. Suy niệm Tin mừng CN 11. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Chúa sẽ cho mọc lên. Suy niệm Tin mừng CN 11. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Hạt giống được lưu trữ đầy kho, cánh đồng thì bao la bát ngát. Bổn phận chúng ta là gieo vãi hạt rồi Chúa sẽ cho hạt giống mọc lên.

Hồng ân Thánh thể. Suy niệm Lễ Mình thánh Chúa. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Hồng ân Thánh thể. Suy niệm Lễ Mình thánh Chúa. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Hy tế của Chúa Giê-su (trên đồi Can-vê năm xưa) và Thánh lễ hôm nay chỉ là một”

Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng CN 6 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng CN 6 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Là người được Chúa Giê-su tuyển chọn trước để làm bạn thân thiết của Ngài, chúng ta phải sống cho xứng tầm người bạn của Chúa.

Ở lại với Chúa để được sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Suy niệm Tin mừng CN 5 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Ở lại với Chúa để được sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Suy niệm Tin mừng CN 5 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Giữ luật yêu thương để được ở lại với Chúa như cá trong nước, để được kết hiệp với Chúa như cành liền cây.

Có một tình yêu thật lạ lùng. Suy niệm TM Chúa nhật 4 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Có một tình yêu thật lạ lùng. Suy niệm TM Chúa nhật 4 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Ngôi Hai Thiên Chúa vô cùng cao cả đã hạ mình làm người phàm bé mọn để chăm sóc và cứu vớt con người như mục tử tốt lành hy sinh tất cả vì chiên.

Gặp Chúa giữa lòng đời. Suy niệm Tin mừng CN 3 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Gặp Chúa giữa lòng đời. Suy niệm Tin mừng CN 3 PS. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Hôm xưa, các môn đệ không dễ nhận ra Chúa Giê-su phục sinh đang khi Ngài ở giữa họ. Hôm nay chúng ta cũng không dễ nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện nơi bao người chung quanh.

Con mắt thứ ba. Suy niệm Tin mừng CN 02 Phục sinh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Con mắt thứ ba. Suy niệm Tin mừng CN 02 Phục sinh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Muốn nhận biết những thực tại lớn lao cao cả, người ta cần phải có con mắt thứ ba.

"Bàn Tay" cứu độ. Suy niệm Lễ Phục Sinh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

"Bàn Tay" cứu độ. Suy niệm Lễ Phục Sinh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Muốn được cứu vớt khỏi biển chết đời đời thì chúng ta hãy nắm lấy “Bàn Tay” Chúa Giê-su.

Yêu cho đến cùng. Suy niệm thứ Sáu thánh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Yêu cho đến cùng. Suy niệm thứ Sáu thánh. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Để cứu độ chúng ta, để cho ta được sống đời đời, Ngôi Hai Thiên Chúa đã phải trả giá rất cao.

Trao ban là nhận lãnh. Suy niệm CN 5 Mùa Chay. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Trao ban là nhận lãnh. Suy niệm CN 5 Mùa Chay. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”

Tình yêu Thiên Chúa vô biên. Suy niệm CN 4 Mùa Chay. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Tình yêu Thiên Chúa vô biên. Suy niệm CN 4 Mùa Chay. Lm I-nha-xi-ô Trần Ngà

Vì tình thương cao vời khôn ví, Chúa tể trời đất là Đấng toàn năng, cao sang, quyền phép đã hạ mình chịu khổ nạn và chết thay cho muôn người.

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người. Suy niệm CN 2 Mùa Chay. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người. Suy niệm CN 2 Mùa Chay. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu. Đừng quên mảng tốt nơi mỗi người.

Chiến thắng cám dỗ nhờ Chúa Giê-su. Suy niệm CN I Mùa Chay. Lm  Inhaxiô Trần Ngà

Chiến thắng cám dỗ nhờ Chúa Giê-su. Suy niệm CN I Mùa Chay. Lm Inhaxiô Trần Ngà

Cần rà soát xem những đam mê nào, những xu hướng tội lỗi nào đang chi phối đời ta mạnh nhất. Đó là những tử huyệt cần canh phòng che chắn.

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5  Trang sau