Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

TỘI, XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ CỦA TÍN HỮU LY DỊ TÁI HÔN THEO TUYÊN BỐ CỦA TÒA THÁNH NĂM 2000 - JB. Lê Ngọc Dũng

Phải chăng tín hữu ly dị tái hôn luôn ở trong tình trạng tội nặng nghiêm trọng? Tòa Thánh năm 2000 đã ra một Tuyên Bố chính thức, giúp thẩm định tình trạng tội của họ. Theo đó, tội trọng khách quan bên ngoài của họ không luôn luôn biểu tỏ chính xác tội nặng hay nhẹ bên trong tâm hồn. Thậm chí hành vi tình dục của họ có thể không bị quy trách là tội nữa. Như vậy, họ không ở trong tội chết, nhưng có thể sống trong tình trạng có ơn thánh hóa, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô xác nhận trong Tông Huấn Amoris Laetitia: "Họ vẫn có thể sống trong ơn thánh Chúa, vẫn có thể yêu thương và lớn lên trong đời sống ân sủng và đức ái, trong khi lãnh nhận sự giúp đỡ của Giáo Hội để tiến tới mục tiêu này." (AL, 305).

Chuyên mục: Luân Lý
Phần mềm, Định dạng Luân lý, và Sống trong Tội lỗi.

Phần mềm, Định dạng Luân lý, và Sống trong Tội lỗi.

Làm sao chúng ta giữ nền tảng luân lý Kitô giáo đích thực, đồng thời xem trọng đúng đắn hiện thực của hàng triệu triệu người, bao gồm cả con cái và người thân của chúng ta?...Làm sao chúng ta xác định thực tế luân lý của con cái và người thân yêu, những người đang sống với một đối tác không qua hôn nhân, nhưng vẫn đang tạo sinh khí từ mối quan hệ đó?...Chúng ta cần một phần mềm mới bên trong thần học luân lý để trả lời cho những câu hỏi này.

Chuyên mục: Luân Lý
"Cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống" là một bổn phận luân lý.

"Cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống" là một bổn phận luân lý.

Trên thế giới ngày này có biết bao nhiêu người đói khát, không có thực phẩm và nước uống. Trợ giúp họ là một bổn phận luân lý, vì nó diễn tả các quyền nền tảng đại đồng của con người. Tương quan của chúng ta vói Thiên Chúa đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống.

Chuyên mục: Luân Lý
CON NGƯỜI và LUÂN LÝ – SỰ THẬT GIẢI THOÁT CHÚNG TA

CON NGƯỜI và LUÂN LÝ – SỰ THẬT GIẢI THOÁT CHÚNG TA

Theo bản tính con người biết rằng có quy luật nào đó mà con người phải sống theo. Con người cũng biết rằng con người muốn sống hạnh phúc vượt ra ngoài bóng tối của sự nghi ngờ. Khi con người sa ngã, chúng ta thường cảm thấy sự căng thẳng giữa luật tự nhiên và và nhu cầu nội tâm về sự hạnh phúc.

Chuyên mục: Luân Lý
Tôn trọng sự thật và có ý thức luân lý đạo đức cao trong nghề nhà báo

Tôn trọng sự thật và có ý thức luân lý đạo đức cao trong nghề nhà báo

Tôn trọng sự thật và có ý thức luân lý đạo đức mạnh mẽ trong việc thi hành nghề nhà báo

Chuyên mục: Luân Lý
LUÂN LÝ KI-TÔ GIÁO

LUÂN LÝ KI-TÔ GIÁO

Luân lý Ki-tô giáo là lối sống để “thực hiện bước tiến” đạt tới sự sống của Thiên Chúa (sống vĩnh cửu), mà Đức Giê-su đã mặc khải và cho thấy là có thể thực hiện được... Sống và yêu mến như Đức Giê-su đã sống .

Chuyên mục: Luân Lý
Vatican đưa ra các hướng dẫn về giáo dục quan hệ tình dục của mình

Vatican đưa ra các hướng dẫn về giáo dục quan hệ tình dục của mình

Cố gắng đi trước thời cuộc khi bàn về giáo dục giới tính cho trẻ em, Vatican đã đưa ra một cách khác các cách giải quyết tiêu chuẩn. Dự án mới tìm cách tránh các phương pháp giảng dạy, quá nhiều hoặc quá ít, về tình dục của con người để gây ấn tượng cho giới trẻ.

Chuyên mục: Luân Lý
Tốt Xấu-Đúng Sai

Tốt Xấu-Đúng Sai

Tốt-Xấu và Đúng-Sai là các ý niệm thuộc luân lý.

Chuyên mục: Luân Lý
Người Công giáo phải ngừng bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ phá thai

Người Công giáo phải ngừng bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ phá thai

Toronto, Canada – Người Công Giáo phải thôi bỏ phiếu cho những chính trị gia ủng hộ phá thai; đó là lời tuyên bố của hiệp sĩ Carl Anderson, Thủ lãnh Hội hiệp sĩ Columbus, một hội dành cho nam giới Công Giáo, trong kỳ đại hội vào ngày 2 tháng 8.

Chuyên mục: Luân Lý
Có Buộc Phải Giữ Hết Các Mệnh Lệnh Luân Lý Của Tân Ước Không?

Có Buộc Phải Giữ Hết Các Mệnh Lệnh Luân Lý Của Tân Ước Không?

Một trong những yêu sách của thần học luân lý là phải tìm về Kinh Thánh để khám phá ra những tiêu chuẩn cho cách cư xử, chứ không phải chỉ dựa vào các triết gia, các học giả. Thế nhưng, khi mở Kinh Thánh, chúng ta lại thấy có những mệnh lệnh (lệnh truyền) xem ra khó mà thực hiện được, nếu không muốn nói là không thể.

Chuyên mục: Luân Lý
Luân Lý Về Tội Lỗi: Biện Phân Các Loại Tội

Luân Lý Về Tội Lỗi: Biện Phân Các Loại Tội

“Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn” (x. 1Tm 6,10).

Chuyên mục: Luân Lý
Những phụ nữ đã phá thai phải gánh chịu đau khổ như thế nào?

Những phụ nữ đã phá thai phải gánh chịu đau khổ như thế nào?

Nếu hội chứng sau phá thai không có thì tại sao những phụ nữ đã phá thai lại phải gánh chịu đau khổ?

Chuyên mục: Luân Lý

Đạo đức học Công giáo: Ba cách tiếp cận

Một trong những phương pháp chính về thần học luân lý Công giáo Roma từ Vatican II là “nghĩa vụ học.” Phương pháp này nhấn mạnh vào các hành vi của con người.

Chuyên mục: Luân Lý

Nguyên tắc song hiệu hay còn lại là nguyên tắc hiệu quả song đôi - Linh Mục Trần Mạnh Hùng, S.T.D

Nguyên tắc song hiệu được áp dụng, khi chúng ta phải đương đầu với một hành vi, được coi là đồng thời có hai hiệu quả. Mà một trong hai hiệu quả ấy, được coi là tốt và là điều chúng ta thật lòng mong muốn và chủ tâm hoàn thành

Chuyên mục: Luân Lý
Giới thiệu sách của Linh mục Trần Mạnh Hùng về sự phát triển nền văn hòa sự chết: An tử và trợ tử vừa mới xuất bản tại Việt Nam

Giới thiệu sách của Linh mục Trần Mạnh Hùng về sự phát triển nền văn hòa sự chết: An tử và trợ tử vừa mới xuất bản tại Việt Nam

Tác phẩm: PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ (T.P. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2015) của Linh mục Trần Mạnh Hùng vừa mới được Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản cho ấn-hành tại Việt Nam, do nhà Xuất Bản Phương Đông, vào tháng 11 năm 2015 và có bán tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình, số 1 Công Xã Paris, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh.

Chuyên mục: Luân Lý
Linh mục Trần Mạnh Hùng trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Công giáo Việt Nam, đặc biệt các vấn đề thời đại,liên quan đến lãnh vực đạo đức sinh học

Linh mục Trần Mạnh Hùng trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Công giáo Việt Nam, đặc biệt các vấn đề thời đại,liên quan đến lãnh vực đạo đức sinh học

Cuộc tranh luận về việc an tử và trợ tử đã diễn ra trong một thời điểm mà chủ thuyết tương đối, chủ nghĩa cá nhân, và trào lưu tục hóa đang bành trướng khắp nơi, nhất là các nước phương Tây.

Chuyên mục: Luân Lý

Công Bằng Và Vai Trò Của Giáo Hội Đối Với Vấn Đề Công Bằng

Chiều kích luân lý khách quan của công bằng qui định tính xã hội của nó, vì thế, công bằng không thể chỉ được hiểu như là một nhân đức thuần túy mang tính tôn giáo, nhưng nó phải là những chuẩn mực phổ quát cho mọi tương quan trong một xã hội được coi là lành mạnh.

Chuyên mục: Luân Lý
Ta là Thiên Chúa mà các ngươi cũng không kính sợ sao?

Ta là Thiên Chúa mà các ngươi cũng không kính sợ sao?

Hành động nạo thai, phá thai luôn luôn để lại dấu vết đau thương trong tâm lòng bà mẹ can tội giết chết chính đứa con của mình. Vết thương kín ẩn nằm sâu trong ký ức bà mẹ.

Chuyên mục: Luân Lý
Một thai nhi chưa được sinh ra nhưng có trái tim sống có được coi là con người không?

Một thai nhi chưa được sinh ra nhưng có trái tim sống có được coi là con người không?

Câu hỏi đặt ra vì một video đã được tung lên mạng, quay cảnh một thai nhi bị giết trong khi tim còn nhịp đập và chân còn đang đạp và những kẻ phá thai đang bàn nhau xem làm sao có thể giữ được bộ não của thai nhi để làm thí nghiệm. Cũng trong video này, người ta còn nghe được những cuộc đàm thoại về việc buôn bán, giá cả của những cơ phận thai nhi.

Chuyên mục: Luân Lý

Tại sao kế hoạch hóa gia đình tự nhiên khác với ngừa thai

Giáo Hội nhìn nhận các khó khăn khác nhau mà các cặp hôn nhân có thể gặp phải, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày nay, không những trong việc tuân thủ mà còn trong những hiểu biết về chuẩn mực đạo đức liên quan đến chúng.

Chuyên mục: Luân Lý

Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau