Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Lễ tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Thêophanô Nguyễn Sơn Ngà lúc 9g00 ngày 21/06/2017 tại giáo xứ Đại ĐiềnXEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a