Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban phép thêm sức - làm phép nhà Giáo lý và nhà máy nước tại Giáo xứ Vinh Trang

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban phép thêm sức - làm phép nhà Giáo lý và nhà máy nước tại Giáo xứ Vinh Trang

Vào lúc 8g00, ngày 24/6/2015, Đức Giám mục Giáo phận đã đến chủ lễ - ban phép thêm sức - làm phép nhà Giáo lý và nhà máy nước tại Giáo xứ Vinh Trang

Giáo Xứ Vinh Trang, Giáo Hạt Cam Lâm, Đón Cha Tân Phó Xứ

Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2014, vào lúc 9 giờ 30, Cha Quản xứ và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Vinh Trang, Giáo hạt Cam Lâm, hân hoan đón chào Cha tân phó xứ Tôma Hồ Chí Toàn.