Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo họ Định Hòa mừng lễ bổn mạng 15/8/2015

Hình ảnh Giáo họ Định Hòa mừng lễ bổn mạng 15/8/2015

Hình ảnh Giáo họ Định Hòa mừng lễ bổn mạng 15/8/2015

Một số hình ảnh mừng bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/08/2015

Giáo họ Định HòaTác giả bài viết: Nguyen Ngoc Hien
Từ khóa:

n/a