Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

THÁNH LỄ TẠ ƠN của 5 tân linh mục - Thứ Sáu 24/3/2017

 THÁNH LỄ TẠ ƠN của 5 tân linh mục -  Thứ Sáu 24/3/2017
 
Với tâm tình biết ơn 5 Tân Linh Mục GB Nguyễn Hữu Thái Thịnh - GB Nguyễn Thế Trung - Giuse Nguyễn Quang Nam - Phêrô Võ Hữu Lợi - Phaolô Huỳnh Quốc Nhân đã về hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, đồng tế với các ngài có Cha Phó Phêrô Hồ Trường Huy.
 
Giáo Xứ Phước Hải là nơi các ngài  đã về làm việc Mục vụ trong thời gian làm Thầy ở Đại Chủng Viện Sao Biển, các Thầy đã giúp dạy Giáo Lý cho các em thiếu nhi, đưa Mình Thánh Chúa cho những người già, bệnh liệt giường.
 
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các Ngài vững bước trong sứ vụ Linh Mục.
 
Từ khóa:

linh mục, các ngài