Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hải hân hoan chào đón Cha tân phó xứ Phêrô Hồ Trường Huy

Chiều ngày Thứ Ba 25/10/2016, lúc 14g45 giáo xứ Phước Hải hân hoan chào đón Lm. Phêrô Hồ Trường Huy về làm Cha phó mới, ngài được Cha xứ Vinh Trang (nơi ngài đang là Cha phó) đưa về giáo xứ mới, cùng đi còn có các Xơ, các vị HĐGX Vinh Trang, thân nhân huyết tộc của ngài.
Đúng 15g00, tất cả các Cha và mọi người lên Nhà Thờ, Cha Tổng đại diện kiêm Hạt trưởng Nha Trang tuyên đọc bài sai của Đức Giám Mục giáo phận, ông chủ tịch HĐGX Phước Hải Giuse Huỳnh Trọng Linh thay mặt giáo dân chúc mừng Cha phó mới, sau đó Cha phó chủ sự Chầu Thánh Thể.
 
Cũng xin nói thêm là Cha phó Giuse Nguyễn văn Quyền mới về xứ được hơn 3 tháng nhưng đã được Đức Cha bổ nhiệm làm Lm quản xứ Phú Quý giáo hạt Phan Rang, ngài sẽ nhận xứ lúc 15g00 ngày Thứ Năm 27/10.
 
Xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên 2 Cha phó của chúng con, đặc biệt là Cha phó trong nhiệm sở mới.
 
Tin bài và hình ảnh: Nhật-Thành & Việt Hùng 

\

 
Từ khóa:

n/a