Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Nhị Hà đón Cha tân quản xứ

Giáo xứ Nhị Hà đón Cha tân quản xứ

Chiều 31.10.2016, bầu khí trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nhị Hà bỗng rộn rã hẳn lên bởi nhiều chiếc xe ô-tô từ 7-30 chỗ đổ về. Những dây cờ đuôi nheo bay phấp phới từ đỉnh nhà thờ xuống cổng như vẫy gọi, đón mời.

Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao Giáo Xứ tại Nhị Hà

Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao Giáo Xứ tại Nhị Hà

Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao tại Giáo Xứ Nhị Hà, Giáo Hạt Ninh Phước, Giáo Phận Nha Trang.