Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Liên Sơn Chầu Lượt Thay Giáo Phận Nha Trang

Hôm này ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, Giáo Xứ Liên Sơn được phân chia phiên chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận. Đây là hồng ân cho Giáo Xứ Liên Sơn khi không chỉ có con cái trong Giáo Xứ mà còn có các Giáo Xứ lân cận như Đá Hàn, Phước Thiện, Phước An và Bảo Vinh cùng đến để chầu Minh Thánh Chúa cùng hiệp thông với Giáo Xứ Liên Sơn.
Thánh Thể là nguồn mạch và là tâm điểm của đời sống kitô hữu. Đời sống thấm đậm tình yêu Chúa được thể hiện một cách cụ thể nơi đời sống chứng nhân Tin Mừng một cách sống động nơi các Giáo Xứ vùng núi rừng Ninh Phước. Con cái Chúa hiệp nhất yêu thương và liên kết với nhau được thể hiện trong tinh thần thay phiên giờ chầu trong tinh thần của Giáo Phận.
Đây quả là một sáng kiến hết sức tuyệt vời, một nét đẹp hết sức ý nghĩa và cần duy trì cũng như nhân rộng nơi các Giáo Hạt khác trong Giáo Phận Nha Trang thân yêu.
Phiên Chầu được phân chia như sau
Giáo Xứ Liên Sơn từ 8h30 đến 9h30

Giáo Xứ Bảo Vinh và Phước An từ 9h30 đến 10h15 

Giáo Xứ Đá Hàn và Phước Thiên từ 10h15 đến 11h00

Ngoài sự tham dự một cách tích cực và đông đảo của các tín hữu trong các Giáo Xứ, còn có các đoàn thể, tu sĩ, chủng sinh và cha quản xứ đến chầu và chủ sự giờ chầu.
Xin Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và hướng dẫn Giáo Phận của chúng con bước đi trong bình an của Chúa.  
Tác giả bài viết: Bạch Vân
Từ khóa:

giáo xứ, liên sơn