Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Chợ Mới và Hòa Thuận giao lưu sinh hoạt

Chúa Nhật ngày 27-12-2015 - Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất vừa qua, các em học sinh Giáo Lý 2 Giáo Xứ : Hòa Thuận và Chợ Mới đã có một buổi sinh hoạt giao lưu thật vui vẻ và ý nghĩa tại Giáo xứ Chợ Mới.