Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Gò Đền

Hình ảnh thánh lễ và ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Gò Đền

Thứ Tư, ngày 13/8/2014 vào lúc 8g00, Đức Cha Giuse đã chủ sự thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho các em tại Giáo xứ Gò Đền

Hình ảnh lễ đặt viên đá xây dựng nhà Thờ Gò Thao

Hình ảnh lễ đặt viên đá xây dựng nhà Thờ Gò Thao

Hôm nay ngày 14. 7. 2014, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang cử hành thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Gò Thao.