Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Đất Sét - Giáo hạt Diên Khánh

Vào lúc 17g00 ngày 20/8/2014, Đứ Giám Mục Giáo Phận đã đến chủ tế thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.
Hình ảnh thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Đất Sét - Giáo hạt Diên Khánh
 
Vào lúc 17g00 ngày 20/8/2014, Đứ Giám Mục Giáo Phận đã đến chủ tế thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.


Xem thêm hình ảnh
 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a