Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hat Diên Khánh tổ chức hành hương.

Hội các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hat Diên Khánh tổ chức hành hương.

Hội các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hat Diên Khánh tổ chức hành hương.

Lúc 08 giờ 30 sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 31/05/2015, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hạt Diên Khánh gồm các giáo xứ : Hà Dừa, Cây Vông, Đại Điền, Đồng Trăng, Đất Sét, dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Thêôphanô Nguyễn Sơn Ngà...
 Hội các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hat Diên Khánh tổ chức hành hương.

 
Lúc 08 giờ 30 sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  31/05/2015, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Hạt Diên Khánh gồm các giáo xứ : Hà Dừa, Cây Vông, Đại Điền,  Đồng Trăng, Đất Sét, dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Thêôphanô Nguyễn Sơn Ngà; tổ chức cuộc hành hương đến các Giáo xứ và Dòng tu, khởi hành bằng xe bus từ điểm tập trung Cầu Lùng Diên Khánh đến Giáo Xứ Hòa Nghĩa, Hòa Yên, Tân Bình và cuối cùng dừng tại Đan Viện Xi Tô Lập Định  Suối Hòa:
 
Tại Giáo Xứ Hòa Nghĩa, Cha xứ rất vui mừng đón tiếp đoàn hành hương, và chía sẻ chút tâm tình mong muốn chị em đoàn kết yêu thương, tham gia công tác Giáo Xứ và các công việc bác ái; luôn quan tâm bồi đắp hạnh phúc gia đình, giáo dục con cái cho tốt…
 
Tại Giáo Xứ Tân Bình, các Bà Mẹ cùng đọc kinh cầu xin ơn Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ của Giáo Xứ.
 
Tại Đan Viện Xi tô, các bà vào nhà nguyện viếng Chúa, dùng bữa cơm trưa tự túc dưới bóng cây, hoặc rải rác trong hành lang Đan Viện. Tại đây các bà giao lưu sinh hoạt vui vẻ và nghỉ trưa.
 
Đến 13giờ30 các bà tập trung vào nhà nguyện của Đan Viện chầu Thánh Thể long trọng, nhận phép lành toàn xá do Cha linh hướng chủ sự.
Đến 15 giờ 30 cùng ngày các bà chụp hình lưu niệm và chia tay ra về trong tình yêu thương luyến tiếc.
         
Văn Đại Điền
Từ khóa:

n/a