Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Cha Giuse Làm Phép Nhà Giáo Lý Giáo Xứ Đại Điền

Sáng Chúa Nhật ngày 02/06/2013, lúc 4giờ 50: Đức Cha Giuse GM/GP đã đến Giáo Xứ Đại Điền thuộc Giáo Hạt Diên Khánh, dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, và làm phép NHÀ GIÁO LÝ của Giáo Xứ.
GIÁO XỨ ĐẠI ĐIÊN  LÀM PHÉP NHÀ GIÁO LÝ
                       GIÁO XỨ ĐẠI ĐIÊN  LÀM PHÉP NHÀ GIÁO LÝSáng Chúa Nhật ngày 02/06/2013, lúc 4giờ 50: Đức Cha Giuse GM/GP đã đến Giáo Xứ Đại Điền thuộc Giáo Hạt Diên Khánh, dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, và làm phép NHÀ GIÁO LÝ của Giáo Xứ.

Nhà Giáo Lý này đã  được Sở Xây Dựng Tỉnh Khánh Hoà cấp giáy phép xây dựng ngày 14/12/2011, và công trình được khởi công từ 15/02/2012 tính đến nay là một năm 3 tháng 17 ngày. Với những hy sinh lo lắng của Cha Quản Xứ Thêôphanô Nguyễn Sơn Ngà và sự hỗ trợ đóng góp của quý ân nhân trong và ngoài Giáo Xứ đến nay nhà Giáo Lý cơ bản đã hoàn thành, nhưng có nhiều mặt chưa hoàn thiện vì thiếu nguồn vốn, nhưng vì nhu cầu mục vụ cân thiết nên hôm nay Đức Cha về làm phép để đưa vào sử dụng.
 
Sau Thánh Lễ là nghi thức làm phép nhà Giáo Lý, cũng trong dịp này nhân dịp này  quý soeurs cộng đoàn Niềm Tin tại Gx Đại Điền kính mời Đức Cha đã đến thăm và tham quan nhà sinh hoạt của quý Soeurs bên cạnh Nhà Giáo Lý.Tác giả bài viết: Văn Thôn
Từ khóa:

n/a