Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Chánh Tòa 50 Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Sáng 16/6/2013, trong thánh lễ II, Cha Quản xứ đã ban bí tích Thánh Thể cho 50 em học sinh lớp Sơ Cấp II. Trong bài giảng, Cha Quản xứ nhắc nhở các em luôn giữ mãi sự trong trắng, xinh đẹp của ngày hôm nay.

Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể tại giáo xứ Chánh Tòa

Sáng 16/6/2013, trong thánh lễ II, Cha Quản xứ đã ban bí tích Thánh Thể cho 50 em học sinh lớp Sơ Cấp II. Trong bài giảng, Cha Quản xứ nhắc nhở các em luôn giữ mãi sự trong trắng, xinh đẹp của ngày hôm nay.


Tác giả bài viết: Lm. Cong Nguyen
Từ khóa:

n/a