Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại GX Bình Cang và ĐGM trao Chứng Thư cho 23 vị HĐGX Bình Cang nhiệm kỳ 2014 - 2018

Hình ảnh thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại GX Bình Cang và ĐGM trao Chứng Thư cho 23 vị HĐGX Bình Cang nhiệm kỳ 2014 - 2018
 
Vào lúc 17h00 ngày 13.7.2014 . Đức Cha Giuse Giáo Phận Nha Trang đã đến Chủ Tế dâng thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 78 con em thuộc GX Bình Cang và GX Thánh Gia - BC 

Sau thánh lễ Đức Cha trao Chứng Thư cho 23 vị HĐGX Bình Cang nhiệm kỳ 2014 - 2018.
 
 XEM THÊM HÌNH

https://plus.google.com/photos/101625027760299048010/albums/6035552801217912289?banner=pwa   
 
Tác giả bài viết: Người Bình Cang
Từ khóa:

thánh lễ, gx bình, nbsp