Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo hạt Ninh Sơn hành hương kính Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh ngày 05/08/2017

Giáo hạt Ninh Sơn hành hương kính Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh ngày 05/08/2017

    
XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
 
  
 
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn