Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Video bài giảng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục tổng Giáo phận Hà Nội trong thánh lễ an táng Đức Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa và bài cám ơn của Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Nha Trang.

Video bài giảng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong thánh lễ an táng Đức Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa
và bài cám ơn của Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Nha Trang.


 


BÀI CÁM ƠN CỦA ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHA TRANG


 


BÀI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELII
ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI VIỆTNAM

 


Di quan va nghi thức thức hạ huyệt Đức Cha cố Phaolô
 

 

Xem thêm
 
Thánh lễ an táng Đức Cha cố Phaolô

Lời cám ơn của Đức Cha Giuse 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

của đức, giám mục