Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thư chúc mừng Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang - Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh/HĐGMVN

Kính trình Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức cha Phụ tá Luy quý mến, được tin Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Đức Cha Luy làm Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon, thay mặt Giáo phận Nha Trang, và thay mặt Ủy Ban Kinh thánh / HĐGMVN, chúng con kính gửi đến Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức cha Phụ tá Luy và quý Tổng Giáo phận Saigon tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và Hội thánh; đồng thời chúc mừng Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý Tổng Giáo phận Saigon vừa có vị Tân Giám mục Phụ tá.

Tòa Giám mục Nha Trang

22, Trấn Phú - Nha Trang

Tel. (058)3523842

E-mail : tgmntrang@gmail.com

Fax : (058)3522494                

                                         Nha trang, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

 

Kính gửi

- Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tổng Giám mục Giáo phận Saigon

- Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon

 

Kính trình Đức Tổng Giám mục Phaolô và Đức cha Phụ tá Luy quý mến,

Được tin Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Đức Cha Luy làm Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon,

thay mặt Giáo phận Nha Trang, và thay mặt Ủy Ban Kinh thánh / HĐGMVN, chúng con kính gửi đến Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức cha Phụ tá Luy và quý Tổng Giáo phận Saigon tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và Hội thánh; đồng thời chúc mừng Đức Tổng Giám mục Phaolô và quý Tổng Giáo phận Saigon vừa có vị Tân Giám mục Phụ tá.

Chúng con cũng xin kính gửi đến Đức Cha Luy quý mến những lời chúc mừng chân thành và tâm tình quý trọng, hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam, tuôn đổ dồi dào ân sủng trên những vị Chủ chăn đáng kính và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa của Tổng Giáo phận Saigon.

 

Nay kính chúc.

 

+ Giuse Võ Đức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh/HĐGMVN

 

Từ khóa:

giáo phận

Những tin cũ hơn