Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh suy tôn Thánh giá thứ Sáu tuần thánh tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang


 
Ignatio Nguyễn Hữu Anh
Từ khóa:

n/a